Korta handläggningstider ger nöjda kunder

Handläggningstiden för bygglov är numera rekordlåg, något som såväl medborgare som näringsidkare i kommunen är mycket nöjda med.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Bygglov blir lätt en segdragen process som bidrar till irritationsmoment, något som bygglovsavdelningen i Eslövs kommun de senaste åren arbetat aktivt med i sitt kvalitetsarbete.

Den genomsnittliga handläggningstiden för bygglov var under 2018 endast 5,7 veckor för privatpersoner. Året dessförinnan var den 5,8 veckor. Även handläggningstiden för anmälningsärenden har förbättrats. För 2018 låg den på 3,4 veckor att jämföra med ett genomsnitt på nästan fyra veckor året före.

För företagare är handläggningstiden 6,9 veckor i genomsnitt. Något längre än för privatpersoner, vilket beror på att företagsärenden oftast är större och mer komplexa.

Den nya bygglagen ställer krav att lämna beslut i bygglovsärenden inom tio veckor. Det gäller samtliga typer av bygglov. Den lagstadgade tiden räknas från det att ett ärende är komplett.

I Eslövs kommun räknas starten för handläggningstiden det datum vi får in ansökan, säger Christian Nielsen, avdelningschef för kart- och bygglovsavdelningen och berömmer sina medarbetare. Det är de som gör jobbet, det är de som gör skillnad, varje dag. De är helt enkelt fantastiska!

– När ett ärende är slutfört brukar vi skicka ut ett vykort med en liten enkät på, där vi frågar hur den sökande har upplevt oss. Glädjande nog har vi positiva siffror även här, berättar Christian Nielsen vidare. För privatpersoner visar nöjdheten med handläggningstiden för 2018 på 96 procent! Det är en höjning med tolv procentenheter från föregående år.

Under 2018 var det även 96 procent av företagarna som var mycket nöjda eller nöjda med handläggningstiden, att jämföra med 84 procent 2017 och 72 procent 2016.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window