Temat tillsammans speglar samarrangemanget

Temat Tillsammans! är just vad 10-års jubilerande näringslivsdagarna Därför:Eslöv är – ett samarrangemang mellan Eslövs kommun och företag i kommunen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Den 28-29 september bjöd vi in till två innehållsrika eventdagar där vi samlat nyckelpersoner och föredragshållare som lyfte viktiga ämnen för vårt gemensamma arbete för näringslivet i Eslövs kommun.

Kommunens näringsliv sponsrar näringslivsdagarna

Näringslivet i Eslövs kommun bidrar med mellan en halv till en miljon kronor årligen till Därför:Eslöv, beroende på arrangemangets storlek. Många av sponsorerna har varit med sedan starten för tio år sedan och antalet näringslivsdagar har varierat från en till tre dagar med mellan tre och nio delarrangemang.

De senaste två åren har, på grund av Corona pandemin, såväl näringslivsseminariet som hälsoseminariet genomförts digitalt. I år kunde både seminarier och galamiddag genomföras med publik, även om möjligheten att delta digitalt även i år erbjöds.

Utvärdering

Vad tycker då deltagarna om dagarna och framförallt – vad tycker sponsorerna?

Varje år träffas företrädare för kommunen och de olika sponsorföretagen för att summera dagarna, utvärdera och utveckla kommande års evenemang. I år i form av en lunch på Ellinge slott.

I år träffades företrädare för kommunen och de olika sponsorföretagen på Ellinge slott för att summera dagarna, utvärdera och utveckla kommande års evenemang.
I år träffades företrädare för kommunen och de olika sponsorföretagen på Ellinge slott för att summera dagarna, utvärdera och utveckla kommande års evenemang.

Efter två år av restriktioner och tuffa villkor för företagen är det inte givet att formen för näringslivsdagarna ska behållas, varför utvärderingen i år kändes extra viktig.

Men, alla sponsorerna var eniga, näringslivsdagarna behövs!

Nöjda sponsorer

– Att äntligen möta varandra på riktigt igen – och fyllas av inspiration med några av Sveriges främsta föreläsare är oerhört givande, säger Helena Björkman, bankchef på Sparbanken Skåne.

Helena med flera av sponsorerna menar att kreativitet och nyfikenhet är drivkrafter som hjälper oss att fortsätta utvecklas när omvärlden förändras. Sparbanken Skåne har via sina både stiftelser sponsrat Därför:Eslöv sedan starten. Målsättningen är att insatserna ska bidra till en positiv utveckling av lokalsamhället, berättar Helena Björkman och förklarar att bidragen, som går till både näringsliv och föreningsliv, kommer människor som lever och verkar i lokalsamhället till del.

– Att äntligen möta varandra på riktigt igen – och fyllas av inspiration med några av Sveriges främsta föreläsare är oerhört givande, säger Helena Björkman, bankchef på Sparbanken Skåne.
– Att äntligen möta varandra på riktigt igen – och fyllas av inspiration med några av Sveriges främsta föreläsare är oerhört givande, säger Helena Björkman, bankchef på Sparbanken Skåne.

Sedan starten 2012 har Därför:Eslöv engagerat företag och företagsintresserade inte bara från kommunen utan även från grannkommunerna. De två senaste årens digitala event har satt Eslöv på kartan långt utanför Skånes gränser.

– Med ett proffsigt arrangemang och ett program som håller hög klass med några av Sveriges främsta föreläsare, är Därför:Eslöv en av de mest omtalade näringslivsdagarna i Skåne, berättar Tomas Larsson, Account Manager på Bonnier News och en av platinasponsorerna.

Inspiration, kunskap och nätverkande

Målsättningen är att Därför:Eslöv ska vara en självklar mötesplats för inspiration, kunskap och nätverkande.

Just nätverkande önskar sponsorerna se mer av framöver.

– Kanske är vi svältfödda på de mellanmänskliga mötena, men vi ser gärna att det ges mer tid för nätverkande framöver, framförde Henrik och Martin Sandén från Sandéns Security Printing AB.

Fortsättning?

Sponsorerna är eniga – näringslivsdagarna behövs! Nu ska projektgruppen presentera utvärderingen för kommunledningen och arbeta fram ett koncept för kommande års Därför:Eslöv!

– Vi är oerhört glada för den fantastiska responsen från både besökare och sponsorer, men tar till oss att det som också efterfrågas är mer tid för mingel och nätverkande, säger Cecilia Wennersten, näringslivsstrateg i Eslövs kommun och projektledare för Därför:Eslöv.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window