Stort tapp i företagsranking

Idag släppte Svenskt Näringsliv sin jämförande rapport om kommunernas företagsklimat i Sverige. Resultatet visar att Eslövs kommun tappat från plats 134 till plats 183 på rankinglistan. En handlingsplan för att förbättra företagsklimatet presenteras inom kort.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

De lokala företagen är av största betydelse för kommunens möjligheter att skapa välfärd för sina invånare. Trots att företagande är en prioriterad fråga för Eslövs kommun, redovisas alltså en stor tillbakagång i årets mätning av företagsklimat som görs av Svenskt Näringsliv.

Vårt resultat i Svenskt Näringslivs mätning är inte alls i linje med våra ambitioner, vi kan så mycket bättre, kommenterar Lars Persson, näringslivschef i Eslövs kommun.

Kommungemensam handlingsplan

Svenskt Näringsliv presenterar den årliga mätningen i två delar –  en på våren, som består av enkätsvar där lokala företag ger sin bild av företagsklimatet i sin kommun, och en på hösten, där kommunrankinglistan ges i form av en relativ jämförelse mellan kommunerna.

Redan i våras visade första delen av Svenskt Näringslivs företagsranking på ett försämrat resultat för Eslöv. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade då att fram en kommungemensam handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Denna ska presenteras för kommunstyrelsen den 30 november.

Det är otroligt viktigt att vi har ett välmående näringsliv, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande. Vår tillväxt och befolkningsökning bidrar till att bygga Eslövs kommun starkt, men pusselbitarna i hur vi kan stärka varandras roller behöver vi bli bättre på att lägga tillsammans. Därför är det här utvecklingsarbetet så viktigt.

Vi behöver ett välmående näringsliv

Ett välmående näringsliv kräver ett kommungemensamt arbete. Redan nu pågår arbetet med att stärka företagsklimatet, bland annat genom en utbildningsinsats för alla tjänstepersoner med företagskontakter i hela Malmö-Lundregionen.

Under sommaren och hösten har tillväxtavdelningen fått ett särskilt uppdrag att ta fram konkreta åtgärder som kan underlätta för företagen. Lars Persson, näringslivschef i Eslövs kommun, hoppas att programmet ska ge nya redskap i arbetet med företagen.

Utvecklingsprogram för förbättrat företagsklimat

Eslövs kommun blev, tillsammans med en handfull andra kommuner, i juni i år uttagen till Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för kommuner som arbetar aktivt med förbättrat företagsklimat.

En av grunderna för att få delta i programmet är att företagsklimatet är en prioriterad fråga i kommunen och att det finns ett stort intresse i kommunledningen för att driva näringslivsfrågor. Det ska bli mycket intressant att följa Eslövs framtida utveckling på området, säger Carola Netterlid, näringslivspolitisk rådgivare för Svenskt Näringsliv i Skåne.

Om rankingen

Varje år får ungefär 60 000 företagare i Sverige ge sina synpunkter på bland annat attityderna till företagande i kommunen, kommunens service och tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar.

I Eslöv har 91 företag svarat på enkäten, vilket är ungefär hälften av dem som haft möjlighet. Merparten av företagen är inom bygg, transport, handel och industri.

Det samlade resultatet bygger till en tredjedel på enkätundersökningen till företagen kopplat till deras upplevelse av företagsklimatet, en tredjedel på statistik gällande förutsättningar för företagande i kommunen (som till exempel sysselsättsgrad, skattetryck etc.) samt en tredjedel på det sammanfattande omdömet. Enkäten och statistiken avgör rankingen. Det kan innebära att de kommuner som har ett starkt resultat i enkäten, men är svagare i statistiken, inte hamnar i toppen. För att hamna i toppen krävs ett bra resultat i både enkäten och statistiken.

Läs mer på Svenskt Näringslivs hemsida

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window