Stora byggprojekt för att skydda mot framtidens skyfall

Eslövs kommun gör stora satsningar för att ta hand om framtidens regn. Klimatförändringarna tvingar fram nya sätt att planera staden och utan åtgärder riskerar det att bli översvämningar och i förlängningen ännu högre kostnader.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi måste göra anpassningar, annars har vi översvämning och 1,2 meter högt vatten på Kanalgatans vägbana om det skulle bli ett hundraårsregn, säger Pär Larsson, projektledare för ombyggnaden av Kanalgatan.

Först kommer ingenting, sen kommer ingenting och sen kommer allt. Så skulle framtidens regnväder kunna se ut. Alltså först torka och sen skyfall.

Väder som ställer krav

Den typen av oberäkneligt väder ställer stora krav på att våra städer har förmåga att hantera och leda bort enorma mängder vatten som faller vid ett och samma tillfälle, så kallade hundraårsregn.

Alternativet är dagvatten och avloppsvatten som tränger in i källare, bostäder och affärslokaler och förstör stora värden i sin väg.

Översvämmat bostadsområde.
I framtiden kan häftiga skyfall som ger översvämningar bli vanligare. Kommunen satsar stort på att förebygga problem som kan bli myckte dyra.

Höga kostnader vid översvämningar

När Malmö drabbades av ett hundraårsregn 2014 föll det över 100 millimeter regn på sex timmar. Vattenmassorna ställde till stora skador och lamslog staden.

Efter översvämningen anlitades företaget Sweco för att beräkna de totala kostnaderna för översvämningen. Deras uträkning visade att det kraftiga regnet kostat runt 700 miljoner kronor.

– I städerna har vi väldigt stora mängder hårdgjorda ytor, vilket är det sämsta när det kommer till att hantera regnvatten, säger Pär Larsson, projektledare för ombyggnaden av Kanalgatan.

Bygger om för att hantera skyfall

I Eslöv finns flera så kallade lågpunkter – platser där vatten riskerar att samlas och ställa till stora problem. Några av dessa lågpunkter ligger längs med Kanalgatan, vid Föreningstorget och i stadsparken.

Redan nu pågår arbetet med att bygga om stadsparken. I det projektet görs ytan i mitten, där lekplatsen tidigare låg, om så att den kan fungera som en skyfallsdamm. Tanken är att det ska mildra eventuella översvämningar i bland annat bostadshusens källare i kvarteren runt om.

Kanalgatan byggs om till hösten

I september startar ombyggnaden av Kanalgatans första etapp. Som namnet antyder har gatan tidigare varit en kanal. Enligt Pär Larsson hade det varit bra att än en gång gräva ut och låta vattnet flöda där.

Problemet är att kanalen skulle vara torrlagd en stor del av tiden och därmed bli en uppsamlingsplats för skräp. Anledningen till att kanalen en gång fylldes igen var för att den drog till sig ohyra och sopor.

– Det förslag som vi har fått klartecken för är inte det allra bästa ur vattensynpunkt, men det innebär att vi har parkeringsplatser kvar vilket är viktigt inne i stan, säger Pär Larsson.

Har jobbat med frågorna länge

Pär Larsson har jobbat som entreprenör i 30 år och har sett hur frågorna om skyfallshantering blivit allt viktigare. Han har även skaffat sig ingående kunskap om hur man som kommun bäst hanterar problemen.

– I mitten av Kanalgatan ska vi ha så kallade makadammagasin som ska fördröja ytvattnet. Det innebär att marken grävs ut och fylls igen med makadam och kopplas ihop med dräneringsledningar. Vi ska även ha planteringar i mitten.

Planeringen i slutet av Åkervägen ser inte mycket ut för världen en grå onsdag i november, men kommer både att ge mer grönska och hantera regnvatten.
Planeringen i slutet av Åkervägen är anlagd för att hantera regnvatten.

Behövs mer grönska för att hantera vattnet

Träd, buskar och gräs är viktiga i städerna, inte bara för att grönskan är vacker utan också för att de förbättrar luften och tar hand om vatten. Helst skulle Pär Larsson vilja ha fler träd längs Kanalgatan, men på grund av att marken är full av olika slags ledningar blir det färre än vad som egentligen hade varit önskvärt.

– Vi kommer att satsa på material som är bättre på att släppa igenom vatten. Det innebär bland annat granit, som är ett porösare material, istället för betong.

Gör stora satsningar

Att göra dessa anpassningar är inte billigt och man räknar med att Kanalgatans tre etapper kostar runt 40 miljoner kronor vardera.

– Vi har absolut inte obegränsat med pengar och måste spendera dem väl. Men det här är viktiga frågor och kommer att bli ännu viktigare, säger Pär Larsson.

Föreningstorget ska byggas om på sikt

Även Föreningstorget ska på sikt byggas om för att kunna hantera större regnmängder. Bland annat ska det anläggas regnbäddar och VA-ledningarna ska flyttas och läggas om.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window