Region Skåne ger ut affärsutvecklingscheckar

Varje år delar Region Skåne ut affärsutvecklingscheckar till företag. Affärsutvecklingscheckar ska bidra till att öka konkurrenskraften för skånska företag – och i förlängningen göra det möjligt för företagen att nyanställa.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Region Skåne erbjuder finansieringsstöd till små och medelstora företag som vill utveckla verksamheten inom digitalisering, hållbarhet, internationalisering och kompetens. Internationaliserings-, Hållbarhets- och Kompetenscheckarna går att söka löpande under året med uppehåll under sommarmånaderna. För digitaliseringscheckarna finns det tre utlysningsomgångar, varav den första öppnade onsdagen den 1/2. Nedan kan du läsa mer om de olika affärsutvecklingscheckarna

Digitaliseringschecken

Syftet med digitaliseringschecken är att hjälpa dig att skapa nya värden i företaget genom användande av digital teknik. Det kan till exempel handla om att ta fram en digital strategi, identifiera nya affärsmodeller eller att effektivisera digitala processer och system. Projektet ska vara nivåhöjande. Det innebär att det ska tillföra ny kompetens till företaget, och gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten. Sök Region Skånes digitaliseringscheck här.

Hållbarhetschecken

Hållbarhetscheckar kan användas för insatser som möjliggör företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi genom digital utveckling, nya affärsmöjligheter, utvecklade affärsmodeller och innovationer. Hållbarhetschecken kan även hjälpa företag att hantera den pågående energikrisen. Stödet kan användas som medfinansiering för att göra en energikartläggning, köpa in kompetensstöd kring energieffektivisering eller andra satsningar inom hållbarhet som stärker ditt företag. Sök Region Skånes hållbarhetscheck här.

Internationaliseringschecken

Internationaliseringschecken kan användas till att undersöka och förbereda en eller flera nya marknader, för att hjälpa dig att bredda din verksamhet internationellt. Checkarna kan exempelvis användas till köp av externa tjänster, projektanställningar för att ta fram marknadsanalyser eller juridisk hjälp för att vara väl förberedd inför en internationell satsning. Sök Region Skånes internationaliseringscheck här.

Kompetenschecken

Kompetenschecken kan användas till att hitta ny kompetens för att utveckla verksamheten. Det första steget är att göra behovskartläggning med stöd av erfarna rådgivare. De företag som kvalificerar sig i en utlysning av checkar får stöd av organisationerna Almi, IUC Syd eller Media Evolution i att genomföra en behovskartläggning, som sen kan ligga till grund för en Kompetenscheck. Det verktyg som används för behovskartläggningen är Mind the Gap. Sök Regions Skånes kompetenscheck här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window