Positiv utveckling för nyföretagandet

Var tredje svensk drömmer om ett eget företag och så många som 51 procent av 18–29-åringarna vill bli egna företagare, en trend som är tydlig även i Eslöv.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Martin Häglund tog vid årsstämman i juni över posten som ordförande i Nyföretagarcentrum. Tillsammans med Nyföretagarcentrum Eslövs rådgivare Sune Lundberg och Eslövs kommuns näringslivschef Lars Persson konstaterar de att utvecklingen för nyföretagandet är god.

Fortsatt starkt nyföretagande i Eslövs kommun

Under det första halvåret 2021 registrerades 83 nya företag (Aktiebolag, Enskilda firmor, Handels- och Kommanditbolag) i Eslövs kommun, vilket är 10 procent fler än samma period 2020, men inte riktigt lika många som under rekordåret 2019 då 89 nya företag registrerades under det första halvåret.

Flest företag startade inom handel, bygg samt IT-verksamhet.

Mindre konkurser

Samtidigt fortsätter konkurserna att minska. Under årets fem första månader försattes tre företag i konkurs i Eslövs kommun, vilket är en rejäl minskning jämfört med samma period föregående år då åtta företag försattes i konkurs.

Även varslen fortsätter att minska i länet. Hittills i år har 1 600 personer blivit varslade i Skåne jämfört med 5 900 personer samma period 2020.

Digitala träffar tillsammans med Nyföretagarcentrum

Under våren har Eslövs kommun genomfört ett antal digitala träffar tillsammans med Eslövs Nyföretagarcentrum och det lokala näringslivet i syfte att skapa ett nätverk och sammanhang för små och nystartade företag under pandemin när möjligheterna till att träffas fysiskt har varit begränsade.

Under hösten fortsätter satsningen på nätverken och då med förhoppningen att kunna träffas fysiskt, berättar Sune Lundberg, rådgivare på Nyföretagarcentrum.

Affärsnätverk och möjlighet för nya företagare att få utbildning

Med hjälp av finansiering från Region Skåne kommer Nyföretagarcentrum under hösten att kunna starta återkommande affärsnätverk för små och nystartade företag.

Utöver den viktiga funktionen att kunna träffas, utbyta erfarenheter och skapa nätverk, kommer det också att finnas utbildningsinslag under träffarna i form av exempelvis sälj och marknadsföring, som ska ge de medverkande företagen nya kunskaper, berättar Martin Häglund, ny ordförande i Nyföretagarcentrum Eslöv.

Allt fler unga startar företag

De två senaste åren har ungas företagande vänt uppåt, i linje med nyföretagandet generellt i Sverige. Det ger framtidstro att företagandet bland unga ökar, men för att trenden ska fortsätta är det viktigt att skolan verkligen utbildar i entreprenörskap, säger Lars Persson, näringslivschef i Eslövs kommun

Vi är glada över att intresset för att starta företag fortsätter att öka och vi hoppas att möjligheten att prova på att driva företag i gymnasiet genom UF och kommunens satsningar på sommarlovsentreprenörer för sommarlovslediga ungdomar gör att steget till att driva företag i framtiden inte blir så stort.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window