Positiv omsättningsutveckling för Eslövs stadskärna

Under 2022 ökade den totala omsättningen i Eslövs stadskärna med 3 procent. Bäst gick det för kommersiell service och tuffast var det för hem och fritid. Det visar årets rapport Cityindex, som är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research. Omsättningssiffrorna för 2022 visar att de flesta av våra svenska stadskärnor har återhämtat sig och ligger på högre omsättningsnivåer än innan pandemin.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Det är verkligen positivt att omsättningen ökar, men i år förklaras den till viss del av prisökningar och hög inflation. När vi nu står inför ekonomiskt kärvare tider måste vi återigen, precis som med e-handeln och pandemin, vara beredda på att anpassa oss till nya köpbeteenden, berättar Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Under 2022 ökade den totala omsättningen i Eslövs stadskärna med 3 procent. Bäst gick det för kommersiell service och tuffast var det för hem och fritid. Det visar årets rapport Cityindex, som är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research.

Under 2022 ökade omsättningen i Eslövs stadskärna med 15 procent inom kommersiell service, som består av exempelvis frisörer och skönhetssalonger, 14 procent inom beklädnad, 12 procent inom hotell och restaurang, 3 procent inom dagligvaror. Omsättningen inom hem och fritid minskade med
-2 procent.

Omsättningsutvecklingen på 3 procent är svagare än för andra jämförbara medelstora städer. I övrigt följer omsättningen för kärnverksamheterna kurvan för landet. Hotell- och restaurangbranschen gick bra och nådde upp till en högre omsättningsnivå än innan pandemin. Precis som i många andra medelstora städer har dagligvaruhandeln en hög andel av den totala omsättningen. Även om kommersiell service hade en hög procentuell omsättningsutveckling ligger nivån lägre än innan pandemin.

– Under ekonomiskt kärvare tider det extra viktigt för stadskärnans aktörer att i samverkan skapa välkomnande och trygga miljöer som erbjuder en varierad mix av handel, service, kultur och upplevelser för att locka besökare till stadskärnan, berättar Magnus Hulthe Andersson.

Om Cityindex

Cityindex är en nationell rapport som beskriver omsättningsutvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service i Sveriges 104 stadskärnor det senaste året. Rapporten är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research. Projektet utgår från en enhetlig definition av stadskärnor, som baseras på befolkningstäthet och förekomst av kommersiell service, vilket gör resultaten jämförbara över tid och mellan landets olika stadskärnor.

Samverkan skapar ökad omsättning

– Vår stadskärna är viktig för Eslöv, för att gynna den lokala handeln och skapa engagemang behöver vi fortsatt arbeta med att stärka samverkan mellan stadens aktörer. Satsningen med Eslöv Live – ett samarbete mellan Eslövs kommun, Sparbanken Skåne och Eslövs Stad, är ett lyckat exempel på hur vi arbetar för att främja ett levande centrum som lockar både invånare och besökare till Eslöv, berättar Anna Nordstrand, destinationsutvecklare, Eslövs kommun

Under sommaren 2022 föddes idéen Eslöv live genom ett samarbete mellan Eslövs stad och Eslövs kommun och under 2023 utvecklades projektet vidare och resulterade i att ett 15 tal event genomfördes på stora torg. Målsättningen, förutom att skapa aktiviteter för olika målgrupper, är att skapa ett forum och synlighet och aktivera fler för föreningar samt småföretagare.

– Vi vill locka besökare från andra städer och våra byar. Vi ser att Eslöv live är ett utmärkt bevis hur näringsliv, kommun och förening tillsammans arbetar för en hållbar samhällsutveckling. Tillsammans har vi skapat en närhet mellan medborgarna och en scen med musik, artister, teater, författare, musikal, opera, föreningar mm. Aktiviteter som lockar olika målgrupper för att fler ska besöka centrum – vilket i sin tur gynnar de lokala näringsidkarna, berättar Zlatko Nedanovski, centrumledare Eslöv Stad.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window