Omklassa din livsmedelsverksamhet med vår e-tjänst

Från och med 2024 inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter i Sverige. Därför klassar Eslövs kommun om befintliga livsmedelsverksamheter.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Som ägare till en livsmedelsverksamhet behöver du lämna in nya uppgifter till Eslövs kommun, även om din verksamhet redan är registrerad. Genom att skicka in dessa uppgifter kommer din verksamhet att omklassas enligt de nya reglerna.

Livsmedelsverksamhet – lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

Varför införs de nya reglerna?

De nya reglerna syftar till att göra riskklassningen och kontrollen enhetlig, träffsäker och rättssäker i alla kommuner i landet.

Hur och när gör du det?

För att underlätta processen har det skapats en e-tjänst tillsammans med Livsmedelsverket. Genom att använda e-tjänsten kan du enkelt lämna in de uppgifter som vi behöver.

Det tar bara cirka 20 minuter att fylla i uppgifterna via e-tjänsten. Vi ber dig vänligen att skicka in dina uppgifter senast den 30 november 2023.

Vilka uppgifter behöver du lämna som livsmedelsföretagare?

Följande uppgifter behöver du lämna för att din livsmedelsverksamhet ska omklassas:

  • Huvudsaklig inriktning: Beskriv hur dina livsmedel sprids, om det är till privatpersoner eller andra livsmedelsföretag.
  • Aktiviteter: Ange vilka aktiviteter ditt företag utför inom livsmedelssektorn.
  • Verksamhetens omfattning: Ange till exempel antal anställda eller mängden utgående livsmedel (i ton).
  • Tredjepartscertifiering: Om din verksamhet är tredjepartscertifierad, ange det.

Kostar det något?

Vi tar ut en avgift enligt gällande taxor för att granska de inlämnade uppgifterna och fatta beslut om klassning.

Vem kan använda tjänsten?

Du som är firmatecknare kan använda e-tjänsten och fylla i uppgifterna själv. Även om du inte är firmatecknare men representerar verksamheten kan du använda tjänsten. Både firmatecknare och andra representanter behöver ha en e-legitimation för att logga in i tjänsten.

För mer information om den nya riskklassningsmodellen:

Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 

Du kan läsa mer om förändringarna i reglerna för planering av kontrollen här:

Riskklassningsmodellen – så räknas mängden kontroll ut

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window