Nya regler om förändrad anmälningsplikt

Riksdagen har beslutat om en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. I samband med den nya lagen måste verksamheter som använder rakkniv eller rakblad mot hud, håltagningspistol eller stickande/skärande instrument anmäla det till miljöavdelningen på Eslövs kommun. Verksamheter som utför estetiska injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Den nya lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar trädde i kraft 1 juli 2021. I samband med den nya lagen har även en översyn gjorts av 38§ i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, som reglerar bestämmelser om anmälningsplikt för hygieniska verksamheter. Det nya regelverket började gälla 1 juli 2021. Mer information hittar du på Socialstyrelsen hemsida.

Verksamheter som är anmälningspliktiga sedan 1 juli 2021

Detta innebär att från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande och skärande verksamhet, där det finns en risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas sedan tidigare av anmälningsplikten. Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis behandling där man använder rakkniv eller rakblad mot huden, håltagningspistol eller stickande och skärande instrument för att avlägsna död hud. Alltså behandlingar där det kan finnas en risk att ett orent stickande eller skärande instrument har möjlighet att överföra svamp, bakterier eller virus som orsakar infektion i de ytliga hudlagren. Det betyder att du blir anmälningspliktig oavsett om du avser att starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet.

Om du redan har en sådan verksamhet som kan tänkas omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till miljöavdelningen snarast möjligast. Det kan du göra via vår e-tjänst: Anmälningspliktig verksamhet – Skolverksamhet/badanläggning/hygienlokal.

Verksamheter med estetiska injektionsbehandlingar ska anmäla till IVO

Förändringarna innebär även att från och med den 1 juli 2021 kommer tillsynsansvaret för estiska injektionsbehandlingar som exempelvis fillers, gå över till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Verksamheter som redan varit anmälda till miljöavdelningen för att de utför injektionsbehandlingar behöver anmäla sin verksamhet på nytt till IVO, Estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar | IVO.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window