Nya regler för hantering av avfall – så påverkas du som företagare

Nu finns ett förslag till ny renhållningsordning som ska styra kommunens arbete med avfall. Här kan du läsa om vad renhållningsordningen innehåller och hur den kan komma att påverka dig. Har du frågor eller om du vill lämna synpunkter på förslaget till renhållningsordning är du välkommen att kontakta oss.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Varje kommun måste ha en renhållningsordning som består av en avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter. Kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har tillsammans med Merab (Mellanskånes avfallsaktiebolag AB) tagit fram ett förslag på renhållningsordning som nu är ute på samråd.

Hur påverkar renhållningsordningen dig som företagare?

Ett exempel på förändring gäller dig som har en så kallad samlokaliserad verksamhet, till exempel en mindre verksamhet inrymd i ett bostadshus.

Om du sorterar ditt avfall från verksamheten i det system som finns för avfallsinsamling från bostadshuset, så ska du anmäla det till kommunen.

Inte längre tillåtet att kompostera matavfall i gödselstack

För att minska risken för spridningen av afrikansk svinpest kommer det inte längre att vara tillåtet att kompostera matavfall i en gödselanläggning.

Frågor och synpunkter

Samrådstiden pågår mellan 7 november till 5 december 2023. Under den tiden är du välkommen att diskutera förslaget, ställa frågor och lämna synpunkter.

Det kan du göra genom att kontakta kommunens miljöstrateg Marie Brandt på marie.brandt@eslov.se.

Alla bjuds även in att delta i ett digitalt informationsmöte måndag den 13:e november klockan 16.30 till 18. Mejla miljöstrateg på adressen ovan om du önskar delta.

Det sker även ett fysiskt möte på Stadsbiblioteket i Eslöv onsdag den 15:e november mellan klockan 17 och 19.

Läs mer om förslaget till nya renhållningsordning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window