Ny kommunal tjänst ska hjälpa företag med myndighetsfrågor

Kommunen gör nu en nystart av Företagslotsen för att ytligare samordna och fördjupa servicen för företagarna i Eslövs kommun.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Kontakten mellan Eslövs kommun och företagare ska bli bättre. Nu erbjuds företagare att med hjälp av kommunens företagslots boka möte med flera kommuntjänstemän samtidigt.

Ofta berör företagsärenden fler än ett myndighetsområde och då ger Företagslotsgruppen möjligheten för företagaren att träffa flera ansvariga tjänstemän vid ett och samma tillfälle. Exempel på frågor som kan tas upp hos Företagslotsen är bygglov, detaljplaner, serveringstillstånd, säkerhetsfrågor och miljö- och hälsa.

– Vi vill ge en smidig service till företagen samtidigt som kommunen får ett helhetsgrepp, säger Madeleine Persson, samordnare för lotsfrågorna i kommunen.

Madeleine Persson, kommunens nya företagslots, tillsammans med Dave Borg, förvaltningschef på Miljö och Samhällsbyggnad tillsammans med företagare på ett lotsmöte. Madeleine har tidigare arbetat som kommunrådgivare och tillträdde den nya rollen som företagslots i september månad. Foto: Christoffer Borg Mattisson

Nysatsning på lotsgrupp

Tidigare har Eslövs kommuns företagslots hjälpt företagare att hitta rätt personer på kommunen. Den nya tjänsten ska nu göra det enklare för företagen att få träffa alla berörda tjänstemän samtidigt.

– Vårt mål är att ge varje företag bästa möjliga service, tydlig information samt att samordna ärenden så långt det är möjligt. Företagslotsen har en enda uppgift – att underlätta för den som driver eller vill starta företag. Och den servicen är kostnadsfri, berättar Dave Borg, förvaltningschef på Miljö och Samhällsbyggnad.

Ett samlat möte med rätt myndighetspersoner på plats samtidigt

Lotsen är inte en person utan en funktion där berörda tjänstemän samlas till ett möte en gång i månaden. Företagslotsgruppen kommer att ta emot företagare första onsdagen i månaden mellan 14 och 19 och träffarna bokas via en e-tjänst.

– För företagen innebär lotsmötena en ökad samordning och ett helhetsgrepp i kontakten med kommunen, något som varit efterfrågat i många år, säger Lars Persson, näringslivschef i Eslövs kommun.

Eslövs kommun arbetar ständigt med att förbättra näringslivsklimat och tjänster riktade till företagen. För att förbättra och fördjupa servicen för företagare eller blivande företagare i Eslöv gör Företagslotsen en nystart under hösten.

Boka möte med företagslotsen

Hur går det till?

Tjänsten går ut på att företagaren kontaktar kommunens företagslots via telefon, mail eller via den nya e-tjänsten.

Lotsen har först ett digitalt möte med företagaren och kallar därefter till möte med de tjänstemän som berörs av frågan. Under mötet presenterar företagaren sitt förslag för tjänstemännen som i sin tur kan komma med tips och förslag på sådant som företagaren måste ta hänsyn till.

Därefter kan fler möten bokas med rätt person på kommunen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window