Ny inköps- och upphandlingspolicy

Den 1 januari i år började Eslövs kommuns nya policy för inköp och upphandling att gälla.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Policyn bygger på den nationella upphandlingsstrategin. Med hjälp av strategiskt upphandlingsarbete ska vi fokusera på effektiva inköp, affärsmässighet, en väl fungerande konkurrens, mångfald av leverantörer och innovativa lösningar, miljömässigt och socialt ansvarstagande och sist – men inte minst – säkra upphandlingar utifrån perspektiven informationssäkerhet, säkerhetsskydd och dataskydd.

– Detta känns helt rätt! Policyn är medvetet enkelt utformad och en utmärkt grund för det fortsatta arbetet med att utarbeta tillhörande riktlinjer som ska vara klara i september i samband med att en kommungemensam upphandlingsfunktion inrättas, berättar Susanna Karlsson, upphandlingschef.

Läs policyn i sin helhet här.

Susanna Karlsson är inköps- och upphandlingschef i Eslövs kommun.
Susanna Karlsson är upphandlingschef i Eslövs kommun.

#hejaEslöv!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window