Nu kan du söka planbesked digitalt

Den nya e-tjänsten gör det enklare för företagare och medborgare i Eslöv som vill att kommunen ska göra en ny detaljplan för ett område. För kommunens handläggare innebär digitaliseringen att de får mer tid att besvara komplexa frågor.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Med den nya e-tjänsten ansöker man om planbesked, vilket är första steget när en detaljplan ska tas fram.

– Tanken är att underlätta för medborgarna utan att ta bort möjligheten till kontakt med en handläggare. Man kan alltid komma och prata med oss, och vi räknar med att få mer tid till att prata om de frågor som är viktiga, säger planchef Mikael Vallberg.

Genom e-tjänsten får företagare och andra hjälp att lämna de uppgifter som kommunen behöver. Tjänsten är uppbyggd kring en karta där man markerar området för det aktuella projektet.

– Tidigare var det väldigt olika nivå på de handlingar som kom in med ansökan. Vi behöver inte så mycket material i det här skedet, utan vill framför allt veta vilket område som är aktuellt. Sedan får den som söker besvara några flervalsfrågor och beskriva vad man vill göra, säger Mikael Vallberg.

En viktig service till medborgarna

– Medborgarna förväntar sig att kunna gå in på vår webb och söka fram informationen där när som helst. Man vill kunna se kostnaden och skicka in ansökan digitalt en lördagskväll om man föredrar det. Vi är väldigt glada att kunna erbjuda det, säger Mikael Vallberg.

Den digitala tjänsten väntas också effektivisera kommunens interna arbete. När handlingar kommer in och diarieförs automatiskt går hela processen snabbare.

Den som vill ansöka om planbesked måste logga in med e-legitimation eftersom en avgift kommer att tas ut. Kostnaden för att handlägga ett planbesked beror på projektets storlek och kommunens plantaxa och debiteras via en faktura.

Läs mer om planbesked här!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window