Mittskåne satsar på vandrings- och cykelturism

Eslövs kommun är en av tre kommuner som nu gör en särskild insats för besöksnäringen. Nu är det fullt fokus på utveckling av vandrings- och cykelturism i MittSkåne!

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Under 2019 togs det första steget för att utveckla MittSkåne till en destination för naturturism. Då inventerades vandrings-, vatten-, cykel-, och ridleder i Eslövs, Höörs och Hörby kommun. I oktober 2020 fick Visit MittSkåne 1,8 miljoner för att bygga vidare på detta i ett Leader-projekt.

I projektet utvecklas noder, alltså knutpunkter där företagare och besökare möts. På det sättet stärks lokala samarbeten och destinationens attraktivitet som vandrings- och cykeldestination. Ytterligare ett syfte är att skapa förutsättningar för förbättrad folkhälsa för boende i området.

Genom lokala samarbeten och destinationens attraktivitet ska MittSkåne stärkas som vandrings- och cykeldestination.
Genom lokala samarbeten och destinationens attraktivitet ska MittSkåne stärkas som vandrings- och cykeldestination.

Attraktiva och kvalitetssäkrade turförslag ska göra valet av utflyktsmål så mycket enklare. Turförslag utvecklas inom projektet kopplat till noderna. De görs tillgängliga för besökare och näringsidkare för att öppna upp för nya arbetssätt och marknader i anslutning till turerna.

Med en utbildningssatsning vill projektet stötta MittSkånes företag med kompetens, inspiration och verktyg för att utvecklas ännu mer. I den form som är möjlig kommer därför föreläsningar, workshops, studiebesök och inspirationsträffar att anordnas under 2021.

Genom samarbeten med aktiva aktörer, lokal dialog och koordinering av insatser ska projektets mål uppnås, leva vidare och utvecklas långsiktigt.

Ta del av presentationen från uppstartsmötet

Mellan den 17 till 19 november 2020 hölls det digitala uppstartsmöten i ledutvecklingsprojektet. Här kan du ta del av PowerPoint-presentationen och få en inblick i frågorna som diskuterades.

Digitala utbildningstillfällen under våren 2021

Projektet erbjuder ett utbildningspaketet för aktiva aktörer inom besöksnäringen under våren 2021 med start 22 januari. Samtliga tillfällen sker digitalt och det är kostnadsfritt att delta. Utbildningstillfällena vänder sig främst till besöksnäringsföretag och aktiva aktörer i MittSkåne, men även till dig som är intresserad av vandrings- och cykelturism!

Här kan du läsa mer om vårens utbildningspaket och kompetensstöd i ledutvecklingsprojektet.

Anmäl dig till projektledare Ina Hildeman via e-post ina.hildeman@visitmittskane.se 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window