Markanvisningstävling

Eslövs kommun inbjuder till markanvisningstävling för byggrätter på Gåsen 34, Fjällgåsen 1 och Grågåsen 1. Tävlingsområdet utgör ett nytt bostadsområde med radhus i två till tre våningar.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Kvarteret Gåsen är ett av de första områdena i östra Eslöv som genomgår en omvandling.

Målsättningen är att tävlingsområdet ska vara en föregångare i den fortsatta omvandlingen av östra Eslöv och vara en förebild när det gäller hållbart stadsbyggande.

Området ligger endast 200 meter från järnvägsstationen och precis intill den nya Carl Engström-skolan. Eslövs kommun söker nu en exploatör som vill förverkliga kommunens planer för fler bostäder i attraktiva
miljöer.

Eslövs kommun har för avsikt att träffa markanvisningsavtal med den intressent som vinner markanvisningstävlingen.

Läs mer och ansök här!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window