Hur vill du att vår kommun ska vara år 2040?

Alla som bor och verkar i och bryr sig om Eslöv har möjlighet att vara med och påverka när kommunens nya vision ska tas fram. Visionen ska ersätta den nuvarande som sträcker sig till år 2025 och ska beskriva hur vi vill att vår kommun ska utvecklas, se ut och vara år 2040. Från den 10 maj kan du också lämna synpunkter via kommunens digitala dialogportal.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Politikerna i kommunstyrelsen har beslutat att en ny vision skall tas fram och att det ska göras med en bred dialog där kommuninvånarna, företag och föreningar skall få möjlighet att förmedla sin bild av det framtida Eslöv.

Dialogmöten från maj till september

Onsdagen den 10 maj inleder förtroendevalda och tjänstepersoner en turné i hela kommunen för att inhämta synpunkter från så många som möjligt. Passa på att träffa dem och diskutera Eslövs framtid!

Den nya visionen ska presenteras och beslutas våren 2024.

– Det ska bli kul att komma ut och prata med kommuninvånarna i vår dialog kring ny Vision för Eslöv. Att arbeta med framtidsfrågorna är lika viktigt som att arbeta med frågorna i nuet, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens första vice ordförande, Catharina Malmborg (M) vet att det finns gott om tankar och idéer ”i stugorna”.

– Låt inte tankarna stanna där. Kom med vid något eller några tillfällen och hjälp oss att hitta rätt väg framåt, säger hon.

Vad är en vision?

En vision ska beskriva den utveckling som vi önskar i ett framtida Eslöv. Vilka är kommunens styrkor som vi vill bygga vidare på och vad drömmer vi om att Eslövs kommun ska vara år 2040? Tillsammans skapar vi den framtid och närtid vi vill ha i vår kommun.

Varför ska vi ta fram en ny vision?

Sveriges kommuner står inför många utmaningar, vilket ställer krav på en tydlig vision, välgrundade mål och strategier och en vilja och förmåga att genomföra dessa. Vår vision ska:

  • Måla upp en attraktiv framtidsbild
  • Utmana och inspirera
  • Vara utgångspunkt för framtida utveckling
  • Ge gemensam stolthet och framtidstro

Hela visionsprocessen behöver bygga på en bred förankring, delaktighet och engagemang där så många som möjligt som bor i, verkar i, eller bryr sig om Eslövs kommun får och tar möjligheten att bidra till visionen. Ju mer processen bygger på bred förankring och delaktighet, desto bättre blir förutsättningarna för visionen att bli ett enande riktmärke.

Flera sätt att delta på

Det kommer att finnas flera olika sätt för alla som bor i , verkar i eller bryr sig om Eslöv att bidra till vår gemensamma vision. Vi kommer att ha nio dialogmöten på plats, i Eslöv och i kommunens byar, där alla är välkomna att delta. Tid och plats för mötena syns här bredvid.

Du kan också komma med dina inspel till visionen via vår dialogportal. Självklart är du även välkommen att mejla, posta eller lämna in dina inspel till Kontaktcenter i stadshuset.

Välkommen att vara med och inspirera till vårt framtida Eslövs kommun!

Läs mer om visionsarbetet och tyck till om Eslövs framtid på vår utvecklingswebb.
Dialogportalen är öppen mellan 10 maj och 30 september.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window