Från årsskiftet betalas livsmedelskontroller i efterhand

Från och med 2023 debiterar Eslövs kommun livsmedelskontroller på samtliga livsmedelsanläggningar i efterhand. Den som driver livsmedelsverksamhet har tidigare år fått en årlig kontrollavgift att betala i början på året.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
Från årsskiftet gäller efterhandsbebitering för livsmedelskontroller.
Från årsskiftet gäller efterhandsbebitering för livsmedelskontroller.

Du betalar efter att kontrollen har gjorts i din verksamhet och enligt gällande timavgift, så kallad efterhandsdebitering. Den som är registrerad som ansvarig för verksamheten får en faktura på kontrollavgiften.

Kom därför ihåg att meddela oss vid ägarbyte, överlåtelse, nytt organisationsnummer eller andra förändringar.

Vad betalar jag för?

Du betalar för den tid livsmedelskontrollen tar. Avgiften avser inte bara den tid vi är ute på ditt företag, utan även den tid det tar för oss att förbereda besöket samt efterarbete.

Ny lagstiftning ligger bakom

Den 1 april 2021 trädde förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (LAF) i kraft.

Förordningen innebär att det blir obligatoriskt från och med år 2024 att efterhandsdebitera den offentliga kontrollen av livsmedel och foder.

Läs mer: Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter Svensk författningssamling 2021:2021:176 t.o.m. SFS 2022:1499 – Riksdagen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window