Fortsatt uppåt för Eslöv i årets mätning av företagsklimatet

Eslövs kommun stärker sitt resultat ytterligare när företagarna får sätta betyg på kommunens näringslivsarbete. Eslöv får över 3,63 poäng i Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi arbetar alla hårt tillsammans för att förbättra vår service till och dialog med företagarna i vår kommun. Det är mycket glädjande att det ger resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

98 Eslövsföretag har deltagit

Svenskt Näringslivs enkät är en årlig mätning där medlemsföretag i respektive kommun får svara på ett antal frågor om hur de upplever företagsklimatet och samarbetet med kommunen.

I årets undersökning har fler tillfrågade företag i Eslövs kommun svarat på enkäten, 51 procent jämfört med 47 procent 2022. Det betyder att 98 företag i Eslövs kommun har deltagit.

Fler nya företag

– Vi ska vara en företagsvänlig kommun där företagarna upplever att de har nära till både tjänstepersoner och politiker. Nyföretagandet fortsätter också att öka vilket är mycket positivt. Det är företagens drivkraft som är grunden för ett bra företagsklimat och kommunens tillväxt, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Under 2022 startades 193 nya företag i Eslövs kommun, vilket är rekord. Totalt finns ungefär 3 700 företag i vår kommun.

Nära dialog med våra företag

Näringslivschef Camilla Fahlström och näringslivsstrateg Cecilia Wennersten besöker varje år över hundra företag, ofta tillsammans med Johan Andersson, Catharina Malmborg och kommundirektör Eva Hallberg.

– Vi besöker både små och stora företag och verksamheter i många olika branscher. Det gör vi för att få direktkontakt och understryka hur viktiga våra företag är för Eslövs kommun. Där fångar vi upp synpunkter, idéer och önskemål från företagarna säger Camilla Fahlström.

Med underlaget från enkäten som grund, arbetar kommunen vidare med att ytterligare förbättra företagsklimatet. Att få uppdaterad information och statistik direkt från företagarna är till stor hjälp för att göra samarbetet med kommunens företag så bra som möjligt.

4 000 företag i Skåne deltar

Enkäten genomförs varje år av Svenskt Näringsliv. Över 30 000 företag deltar och svarar på frågor om hur de upplevelser att driva företag i sina respektive kommuner.

Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av Svenskt Näringslivs medlemsföretag. I Skåne har närmare 4 000 företag svarat på frågorna.

Undersökningen är en attitydundersökning bland företagare och ett viktigt underlag för att sätta fokus på näringslivsfrågorna lokalt.

Läs hela resultatet av Svenskt Näringslivs enkät i Eslövs kommun

Läs hela Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet i Sverige

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window