Extra hög risk för fågelinfluensa i södra Sverige

I stora delar av södra Sverige är risken för fågelinfluensan nu extra hög. Från den 16 november upprättas ett högriskområde i södra Sverige. Alla djurägare ska hålla sina tamfåglar inhägnade och är skyldiga att göra allt för att förhindra att de smittas och sprider smittan vidare.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Inom högriskområdet ska du som har fåglar bland annat hålla dem inomhus. I hela Sverige är det viktigt att arbeta förebyggande för att minska risken för spridning av fågelinfluensa.

Olika regler i högriskområde

Beroende på vad du har dina fåglar till gäller lite olika regler. Det beror på om du:

  • säljer ägg, kött, kycklingar eller andra produkter
  • bara använder äggen och köttet från dina fåglar i ditt eget hushåll
  • har fåglar i fångenskap för till exempel uppvisning och utställning
  • har hägnat fjäderfävilt.

Reglerna gäller för alla som har fåglar

Reglerna i högriskområde gäller alla typer av fåglar, även hobbyhöns. Det innebär att alla fåglar ska hållas inhägnade och utfodras inomhus eller under tak. De får inte gå fritt när risken är stor att de smittas med fågelinfluensan.

Om dina fåglar är sjuka, verkar sjuka eller dör

Du kan misstänka fågelinfluensa om det plötsligt dör många fåglar i din flock. Då ska du genast kontakta en veterinär. Du som djurägare är skyldig att göra allt för att förhindra att smittan sprids.

Stäng in djur som misstänks vara smittade och även alla andra djur i samma flock, om det är möjligt. Inga personer, ägg eller djur som haft kontakt med misstänkt smittade djur får lämna anläggningen förrän en veterinär har bedömt situationen och meddelat vad som gäller.

Läs mer om reglerna för högriskområde vid fågelinfluensa på Jordbruksverkets hemsida

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window