Eslövs stadskärna gick mot strömmen och ökade omsättningen under pandemiåret 2020

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Under pandemiåret 2020 ökade Eslövs stadskärna sin totala omsättning med 0,2 procent. Den största ökningen stod dagligvaruhandeln för, medan försäljningen inom modehandeln och kommersiell service tappade mest. Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Eslöv betydligt bättre än jämförbara stadskärnor i landet. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.  

Störst utmaning upplevde modehandeln i Eslövs stadskärna, vilket till viss del förklaras av minskad efterfrågan till följd av att människor inte har kunnat träffats och sociala tillställningar ställdes in. Modehandeln minskade med 20,3 procent.

Den sociala distanseringen ledde också till att många människor undvek gym, frisörer, barberare, biografer och andra verksamheter. Omsättningen inom kommersiell service, som rymmer dessa verksamheter, minskade 14,5 procent i stadskärnan under 2020.

Hotell- och restaurangnäringen förlorade 3,8 procent, men sammantaget tappade verksamheterna i Eslövs stadskärna mindre än snittet för jämförbara städer.

I snitt minskade de medelstora städerna sin omsättning i stadskärnan med 8,2 procent. Här sticker alltså Eslövs stadskärna ut med en ökning på 0,2 procent. Däremot har handeln i kommunen ett negativt försäljningsindex vilket innebär att Eslöv tappar köpkraft till andra kommuner.

De näringar som gick bäst var dagligvaruhandeln som ökade omsättningen med 15 procent och försäljningen av hem- och fritidsvaror som ökade med 1 procent.

”Detta är glädjande besked för hela Eslövs kommun. Trots coronapandemins utmaningar ökar omsättningen för handeln i vår stadskärna. Ombyggnaden av Stora torg och vårt centrum är klar och då är det extra positivt att så många väljer att stödja vårt lokala näringsliv och handlar på hemmaplan säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S)”

Ombyggnaden av Stora torg är klar, vilket kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S) ser som positivt för handeln i stadskärnan.

”Om stadens aktörer kan erbjuda en mix av mötesplatser och verksamheter stärker det stadskärnans attraktionskraft och gynnar omsättningsutvecklingen. En levande stadskärna är ett skyltfönster för hela kommunen. Den bidrar till nyetableringar och nya arbetstillfällen, ökad inflyttning och lockande besöksnäring”, säger Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd. .

Om Cityindex

Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor. Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna Och HUI.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window