Eslöv ligger på Skåne-snittet men vill mer

Eslöv får 3,55 poäng i Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet. Vilket är aningen högre än snittet i Skåne.


Svenskt Näringslivs enkät är en årlig mätning där medlemsföretag i respektive kommun får svara på ett antal frågor om hur de upplever företagsklimatet och samarbetet med kommunen. Undersökningen är en attitydundersökning bland företagare och ett viktigt underlag för att sätta fokus på näringslivsfrågorna lokalt.

– Eslövs kommun har extra fokus på att erbjuda fördjupade dialoger med näringslivet. Företagens trygghet, dialoger om förutsättningar för upphandling och samverkan kring kompetensförsörjning är högaktuella. Dessutom ger det tidigare visionsarbetet 2023 och näringslivsfrukosten kommande vecka våra företagare möjligheter att påverka till ett förbättrat företagsklimat, säger Camilla Fahlström, näringslivschef, Eslövs kommun.

Fler företag har svarat

I Eslövs kommun har 101 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag svarat på enkäten. Det är något fler än tidigare år. Totalt har 52 procent av de tillfrågade företagen deltagit, jämfört med 51 år 2023 och 47 år 2022.

Eslöv ligger på snittet i Skåne

Enkäten genomförs varje år av Svenskt Näringsliv. Över 30 000 företag deltar och svarar på frågor om hur de upplevelser att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av Svenskt Näringslivs medlemsföretag. I Skåne har 3849 företag svarat på frågorna och Skåne snittet ligger på 3,5.

För att förbättra företagsklimatet i Eslöv tycker företagen att kommunen ska prioritera: insatser för minskad brottslighet, kortare handläggningstider och ett förbättrat lokalt vägnät samt en ännu bättre dialog mellan kommunen och företagen.

Nära dialog med våra företag

Näringslivschef Camilla Fahlström och näringslivsstrateg Lotta Ihse besöker varje år över hundra företag, ofta tillsammans med Johan Andersson kommunstyrelsens ordförande (S) Catharina Malmborg kommunstyrelsens första vice ordförande (M) och kommundirektör Eva Hallberg.

Med underlaget från enkäten som grund, arbetar kommunen vidare med att ytterligare förbättra företagsklimatet. Att få uppdaterad information och statistik direkt från företagarna är till stor hjälp för att göra samarbetet med kommunens företag så bra som möjligt.

 Läs hela Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet i Sverige 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window