Eslöv femma i Skåne i mätning av livskvalitet

Tidningen Fokus har i snart två decennier rankat livskvalitén i de svenska kommunerna, en sammanställning som bland annat bygger på nyckeltal från SCB. Nytt för i år är en analysmodell i samarbete med analysföretaget Infostat. I Almedalen på Gotland presenterades resultatet som ger Eslöv en femteplats i Skåne.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Det tidningen Fokus och analysföretaget Infostat försökt analysera är vad som faktiskt spelar roll när en genomsnittlig person väljer bostadsort.

– Privatekonomin är utgångspunkten för hela undersökningen. Man måste först och främst få ihop sin bostadskalkyl och där är prisnivån helt avgörande tillsammans med jobbmöjligheterna på orten, berättar Peter Santesson, vd för Infostat.

För att mäta boendekostnader har Infostat beräknat hur många kvadratmeter villa man kan köpa för en genomsnittlig lärarlön i kommunen. Sedan följer andra saker som kan spela roll när man väljer bostadsort: jobb, trygghet, skolor, kommunikationer, service och så vidare.

34:e plats i Sverige

Rankningen baseras på ett stort antal mätpunkter från Statistiska centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande råden (BRÅ), Kolada med flera. Utifrån nio områden, väger de samman kommunernas resultat. Luleå toppar rankningen 2023 och Eslöv kom här på en 34:e plats av Sveriges 290 kommuner och blir därmed femte bästa kommun i Skåne efter Lund, Staffanstorp, Lomma och Ystad.

Vad mäts?

 • Utbildning: Kvalitetsindex förskola, meritvärde i grundskolan, tillgång till gymnasieskolor, tillgång till universitet.
 • Vård och omsorg: Väntetider i vården, tillgång till högspecialiserad vård, närhet till akutsjukvård, tillgång till vårdcentral, användning av ”läkemedel som bör undvikas” i äldreomsorgen.
 • Jobb och karriär: Storlek på och närhet till den lokala arbetsmarknaden, långtidsarbetslöshet, unga som varken arbetar eller studerar, utpendling.
 • Infrastruktur: Tillgång till flygplats, tillgång till elektrifierad järnväg, närhet till kollektivtrafik, bredband, täckning av mobilt datanät med hög hastighet.
 • Trygghet: Skjutningar inom tio kilometer de senaste tre åren, närhet till utsatta områden, etnisk segregation, tillgreppsbrott, tillgång till polisstation.
 • Serviceutbud: Butiksutbud i centrum, tillgång till matbutiker, tillgång till restauranger, tillgång till återvinningscentral.
 • Fritid: Aktivitet i idrottsföreningar, tillgång till gym, tillgång till Filmstaden-biograf, tillgång till elljusspår, tillgång till ej bebyggd mark, närhet till utomhusbad.
 • Privatekonomi: Hur många kvadratmeter villa man kan köpa för en genomsnittlig lärarlön i kommunen, elpris enligt Nils Holgersson-modellen, skattesats i kommun och region.
 • Offentlig ekonomi: Soliditet i kommunen. Så tungt väger kategorierna: Privatekonomi (21 %), trygghet (15 %), jobb (15 %), utbildning och barnomsorg (13 %), infrastruktur (12 %), serviceutbud (10 %), fritid (6 %), vård och omsorg (5 %) och offentlig ekonomi (3 %).

Karlsro/Solkullen bästa kommundelen

Fokus och Infostat har även jämfört olika områden i samma kommun med varandra. Den bästa kommundelen i rankingen i Eslöv blev Karlsro/Solkullen.

Följande parametrar har anpassats för att fånga upp ännu mer lokala förhållanden:

 • Bostadspriser: Medianpriset på bostäder som sålts de senaste tre åren.
 • Trygghet: Avstånd till närmaste utsatta område och avstånd till de fem närmaste skjutningarna. (Det senare måttet används enbart i kommuner som har haft ett visst antal skjutningar de senaste åren).
 • Avstånd: Dels till centrum i kommunens huvudort, dels till centrum i den största kommunen i området. Till exempel mäts i Eslövs kommun både avståndet till centrala Eslöv och till centrala Lund och Malmö.
 • Fritid: Andelen barn som är aktiva i organiserad idrott.
 • Serviceutbud: Antal matbutiker inom tre kilometer.
 • Utbildning: Meritvärdet i nian i den närmaste högstadieskolan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window