Hjälp oss att bli bättre!

Får du som företagare Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet i din kommun? Dina svar är värdefulla för det fortsatta arbetet för ett bättre företagsklimat i Eslövs kommun.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Det görs flera olika undersökningar som syftar till att beskriva och undersöka näringslivsklimatet i Sveriges kommuner.

De mest kända av dessa undersökningar är Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimatet och SKR’s (Sveriges Kommuner och Regioner) undersökning Insikt.

Svenskt Näringslivs årliga enkät skickas företrädesvis till dig som är medlem i Svenskt Näringsliv. Har du fått den?

Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimatet

Svenskt Näringsliv ger varje år ungefär 60 000 företagare i Sverige möjligheten att ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar. I undersökningen definieras företagsklimat som summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

Frågeställningarna rör bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.

Svenskt Näringsliv redovisar årligen enkäten i två steg. Det sammanfattade omdömet presenteras under maj och rankingen släpps i september.

Hjälp oss bli bättre

Om du fått enkäten, ta dig gärna några minuter och besvara frågorna. Då hjälper du oss att göra skillnad. Du är självklart också välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter.

Dina enkätsvar är värdefulla för arbetet framåt mot ett ännu bättre företagsklimat i Eslövs kommun. Tillsammans med dig som driver företag i kommunen kan vi utveckla och förbättra förutsättningar för ett starkare näringsliv.

Du kan läsa mer om enkäten på www.foretagsklimat.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window