50 företagsbesök på 20 dagar

Hur mår företagen i Eslövs kommun idag? Under januari och februari förs en dialog med 50 företag i Eslöv som en extra genomlysning för att se hur kommun och företagare kan arbeta närmare varandra.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Eslövs kommun har i grunden livskraftiga företag men vi befinner oss nu i ett osäkert läge på grund av den ökande smittspridningen. Det ger stora konsekvenser för många lokala företag i kommunen.

För att vi ska kunna bilda oss en uppfattning av hur Eslövsföretagen mår under pandemin och därefter kunna identifiera möjliga åtgärder, pågår just nu en intensiv dialog med 50 företag i Eslöv, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Hur mår företagen i Eslövs kommun idag? Under januari och februari förs en dialog med 50 företag i Eslöv som en extra genomlysning för att se hur kommun och företagare kan arbeta närmare varandra.
Hur mår företagen i Eslövs kommun idag? Under januari och februari förs en dialog med 50 företag i Eslöv som en extra genomlysning för att se hur kommun och företagare kan arbeta närmare varandra.

Nuvarande läge med nya coronaviruset påverkar vårt lokala samhälle i allmänhet och likviditeten i många av våra företags verksamheter i synnerhet.

Det är av yttersta vikt att de livskraftiga företag som finns i kommunen ska få stöttning i form av bland annat rådgivning, så att de kan hantera en situation som för alla har varit svår att förutse, förklarar Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

50 företagsbesök på 20 dagar

Under januari och februari månad har politiker och tjänstemän i Eslövs kommun bokat in drygt 50 företagsbesök, de flesta digitalt, för att ta tempen på näringslivet och bilda sig en uppfattning av hur effekterna av corona har drabbat olika branscher.

Vi gör nu en extra genomlysning för att se hur vi kan arbeta närmare varandra kommun och företagare. Vi följer utvecklingen noggrant och ökar beredskapen för att agera ytterligare. Nu behöver vi alla hjälpas åt för att backa våra företagare i Eslövs kommun, säger Eva Hallberg, kommundirektör i Eslövs kommun.

Så här säger Ola Andersson, vd på SweHatch, en av de medverkande företagarna.

Vill framföra ett tack från mig och min organisation för mötet igår. Mycket bra initiativ och ett led i att vi ska förstå varandras utmaningar och möjligheter lite bättre.

Vill du också få ett besök?

Boka gärna in ett företagsbesök via vår e-tjänst

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window