3 000 företag bjuds in att delta i trygghetsundersökning

I samarbete med Polisen och Stiftelsen Tryggare Sverige genomför Eslövs kommun just nu en trygghetsundersökning bland 3 000 företag i kommunen. Syftet är att skapa ett tryggare företagsklimat i hela Eslövs kommun.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Målet är att alla som bor, verkar och vistas i Eslövs kommun ska känna sig trygga. Undersökningen är viktig för att få veta var vi befinner oss just nu, och vilka åtgärder som behövs för att skapa ett tryggt och hållbart företagsklimat, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S) och första vice ordförande Catharina Malmborg (M).

Digitalt frågeformulär

Det digitala frågeformuläret består av fyra delar som handlar om företagens bakgrund och deras eventuella oro och utsattheten för brott. Formuläret tar cirka sju minuter att besvara. Länken till enkätundersökningen har företagarna fått på ett vykort.

Alla svar behandlas konfidentiellt och inga enskilda företag eller personer kommer att kunna identifieras. För att garantera anonymitet sammanställs resultaten av Stiftelsen Tryggare Sverige.

3000 företag erbjuds att delta

I kommunens handlingsplan för ett förbättrat företagsklimatet är trygghet ett av fem viktiga fokusområden. 3 000 företag, som varit aktiva i minst 18 månader, erbjuds att besvara frågor om hur deras verksamhet påverkas av brottslighet och otrygghet, samt vilka eventuella konsekvenser det får för verksamheten.

Handlingsplan i samverkan med näringslivet

Otrygghet kring kriminalitet bidrar till stora samhällsekonomiska kostnader för näringslivet och kan hämma etableringar och nya investeringar. Därför vill Eslövs kommun kartlägga det lokala näringslivets erfarenheter och konsekvenser av brottslighet och otrygghet. Inte minst mot bakgrund av att alla brott inte anmäls så behövs en komplettering av den offentliga kriminalstatistiken. Resultatet utgör basen för en handlingsplan som ska tas fram i samverkan med näringslivet.

Genom undersökningen hoppas vi få ett brett och detaljerat underlag för att kunna inkludera företagen ännu mer inför kommande medborgarlöften och stärka relationen mellan näringsliv och polis. Allt arbete för att förebygga och få ner näringslivets kostnader från brott och otrygghet behöver prioriteras, säger kommundirektör Eva Hallberg

Undersökningen är öppen till och med den 5 november.

Vi behöver relevant statistik för att kunna arbeta förebyggande och med lösningar som bygger på samarbete. Därför hoppas vi att så många som möjligt ska ta sig tid att svara på enkäten. Det är också viktigt att företagen polisanmäler om de utsätts för brott, även de som kanske känner frustration och uppgivenhet, säger näringslivschef Camilla Fahlström.

Resultatet av Företagens Trygghetsundersökning och det som sker i Platssamverkan centrum kommer presenteras på frukostmötet Vakna med Eslöv den 14 december. Temat är trygghet. Inbjudan kommer i god tid före mötet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window