Hur upplever du det är att vara företagare i Eslövs kommun?

Svenskt Näringslivs enkät är en av flera mätningar som ger oss en riktning på vårt framtida arbete mot ett ytterligare förbättrat företagsklimat i Eslöv. I dagarna har enkäten om det lokala företagsklimatet från Svenskt Näringsliv gått ut. Om du har fått enkäten, gör din röst hörd och svara på den. Hjälp oss att bli bättre! 

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Ett levande näringsliv är en förutsättning för en växande kommun och ett gott företagsklimat är en prioriterad fråga i kommunen. Det ska helt enkelt vara enkelt att starta, driva och utveckla framgångsrika företag.

I dagarna skickar Svenskt Näringsliv ut sin enkät, till cirka 200 företagare i Eslöv, som undersöker hur ni upplever företagsklimatet i kommunen.

Jag hoppas att du som får enkäten tar dig tid att svara. Resultatet blir säkrare ju fler som svarar.

Med vänlig hälsning Lars Persson, näringslivschef

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window