1 000 medborgare får tycka till om kommunens tekniska service

1 000 slumpvis utvalda kommuninvånare erbjuds att sätta betyg på hur servicen kring gator, trafik och parker fungerar i Eslövs kommun. Du som fått enkäten har fram till den 30 april på dig att svara, antingen digitalt eller genom att fylla i enkäten du fått i brevlådan.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Enkäten skickas ut av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i samarbete med Eslövs kommun.

Syftet med undersökningen är att få en bättre uppfattning om hur våra medborgares tycker att skötseln av gator, parker och trafik fungerar. I enkäten finns även frågor om vatten och avlopp, och hantering av hushållsavfall som på uppdrag av Eslövs kommun sköts av VA SYD och Merab.

Hur fungerar kommunens service?

Vi vill ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister som behöver åtgärdas.

Eslövs kommun kommer att använda resultatet från undersökningen som ett stöd i prioriteringen av resurser och för att utveckla kommunens tekniska service.

Underlaget kommer också att användas av våra förtroendevalda politiker i deras styrning av verksamheten.

Svara antingen digitalt eller på papper

Undersökningen genomförs som en webbenkät där du som erbjuds att svara har fått inloggningsuppgifter i ett brev. Enkäten skickas också ut via brev för dig som föredrar att svara på papper.

Vi är tacksamma om alla som valts ut tar sig tid att svara på frågorna – tillsammans gör vi Eslövs kommun ännu lite bättre.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window