Bidra till ett förbättrat företagsklimat

Du vet väl att du som företag har möjlighet att påverka framtiden för ditt företag i vår kommun. Vi vill skapa de rätta förutsättningar för ett blomstrande näringsliv i Eslöv och därför är dialogen med dig väldigt viktig. Kanske var du med på frukostmötet ”Vakna med Eslöv” den 31 maj eller haft besök av någon av oss som jobbar med näringslivsfrågor? Om inte, så har du ändå möjlighet att lämna synpunkter, komma med inspel och berätta vad du tycker om t ex upphandlingsfrågor, kompetensförsörjning, dialog med kommunen och service och bemötande. Vi ser fram emot dina svar. Enkäten tar ca 6-8 minuter.

Svara på enkäten för förbättrat företagsklimat här >>

Du kan också skanna in QR-koden här nedan som leder direkt till enkäten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window