Informationsmöte LEADER-projekt om genomförande av åtgärder vid Rönne å och Ringsjön

3 apr 18:00

Digitalt på Teams

Informationsmöte LEADER-projekt om genomförande av åtgärder vid Rönne å och Ringsjön

En förstudie har tidigare tagits fram om hur en hållbar naturturism kan utvecklas i Rönne å och Ringsjön. Förstudien visar på behovet av att
skapa besöksnoder i området för att skapa en hållbar naturturism.

Ett förslag till LEADER-ansökan håller nu på att tas fram om att genomföra åtgärder vid besöksnoder utmed Rönne å och Ringsjön. Vid mötet kommer förslaget till nytt LEADER-projekt att presenteras.
Anmälan till tord.andersson@klippan.se senast den 27 mars 2024. När du anmält dig kommer du att få en Teamslänk till mötet.

  • Tidpunkt
  • 3 april 2024, 18:00 - 19:30
  • Digitalt på Teams
  • 3 april 2024, 18:00 - 19:30

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window