Vad gör regeringen?

Den 25 mars presenterade Regeringen ett nytt stödpaket som främst berör småföretag. I paketet finns ett antal förslag som innehåller tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, lånegaranti, tillfällig rabatt på lokalhyra för utsatta branscher samt att det tidigare anståndet med skatteinbetalningar utökas. Du som driver enskild näringsverksamhet kan också få tillbaka betald preliminärskatt för 2019. Läs mer om stödpaketet på Regeringens hemsida.

Den 16 mars lanserade Regeringen ett stödpaket till näringslivet på över 300 miljarder. Bland åtgärderna finns att staten tillfälligt tar över kostnaderna för sjukskrivningar och delar av lönekostnaderna vid korttidspermitteringar. Läs mer om krispaketet.

Vill du veta mer om Regeringens arbete med anledning av det nya coronaviruset hittar du samlad information här.

Ytterligare åtgärder

  • Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare. Begränsningen är ett förbud som, om det bryts, kan resultera i böter eller fängelsestraff. Läs mer på Polisens hemsida. 
  • Regeringen utvidgar det tidigare förslaget om anstånd med skatt så även du som redovisar din moms årsvis ska omfattas av anstånd med skatteinbetalningar. Förslaget gäller moms som ska redovisas från och med den 27 december 2019 till den 17 januari. Läs mer på Regeringens hemsida.
  • För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (t.ex kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att påskynda omförhandling av hyror. Förslaget är att staten står för 50 procent av hyresnedsättningen och upp till 50 procent av den fasta hyran. Gäller 1 april – 30 juni 2020 och kan sökas i efterhand. Läs mer på Regeringens hemsida.
  • Regeringen föreslår att företag som till följd av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, ska få möjlighet till statlig lånegaranti. Lånegaranti innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företagen. Varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, med viss reservation för att undantag kan göras. Läs mer på regeringens hemsida.
  • Regeringen förslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften. Förslaget föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den lön som inte överstiger 25.000 kronor och för perioden 1 mars till den 30 juni 2020. Läs mer på Regeringens hemsida.
  • Den 20 mars lanserade regeringen ytterligare ett krispaket som består av tre delar. Staten utökar krediter och kreditgarantier, i första hand till mindre företag. Detta sker genom att Almi får ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor, Svensk Exportkredits låneram utökas från 125 miljarder till 200 miljarder som kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag samt att Exportkreditnämnden kommer fatta beslut om kreditgarantier som innebär nya och förbättrade möjligheter för små- och medelstora exportföretag, större exportföretag samt deras underleverantörer att låna. Läs pressmeddelandet från regeringen i sin helhet här.
  • Om du drabbas av arbetslöshet och har ett företag kan du undantas från regeln om att företagande endast får läggas vilande en gång under fem år under 2020. Läs mer om regeringens krispaket för svenska småföretag.
  • Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Stödet kan sökas från och med 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Svar på vem, när och hur du ansöker som ersättning hittar du på Tillväxtverkets hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window