Vilka råd ger Folkhälsomyndigheten?

  • Alla verksamheter i Sverige, privata som offentliga, ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. För dig som företagare kan det, beroende på vilken typ av verksamhet du driver, innebära att markera avstånd, informera, möblera om, hålla digitala möten osv. För exempelvis restauranger, caféer och barer gäller särskilda åtgärder, se nedan. Läs det fullständiga dokumentet Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 (uppdaterad 1 april)
  • Från och med den 25 mars föreskriver Folkhälsomyndigheten, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Enligt föreskrifterna är det viktigt att säkra upp så att det inte blir trängsel vid eventuell köbildning. Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Läs utökad information här, eller på  Folkhälsomyndighetens webbsida.
  • Läs mer på Folkhälsomyndighetens informationssida ang covid-19.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window