Vad gör Försäkringskassan?

  • Karensdagen slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet och anslaget för smittbärarpenning höjs. Åtgärderna bedöms kunna minska smittspridningen och därmed belastningen på vården. Det nya förslaget gäller från och med den 11 mars 2020.  Läs mer på Försäkringskassans hemsida.
  • Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för sjuklöner för arbetsgivare som driver aktiebolag. Även du som egenföretagare ersätts genom att du får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.
  • Regeringen har även föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att arbetstagaren som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att arbetstagaren inte behöver lämna läkarintyg till dig. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.  
  • Smittbärarpenning: På Försäkringskassans hemsida kan du läsa om vad det innebär för sig som har aktiebolag eller enskild firma. På Försäkringskassans hemsida kan du också ansöka om smittbärarpenning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window