Vad gör Eslövs kommun?

Under den svåra tid som vi alla går igenom har Eslövs kommun beslutat om flera pandemiåtgärder för att inte förvärra det redan svåra läget för er som företagare. 

På Entreprenörshjälpen kan du få hjälp och rådgivning kring vad du som företagare kan göra för att hantera konsekvenser av pandemin, exempelvis hur det fungerar med korttidspermitteringar, minskade arbetsgivaravgifter, ersättning för sjuklönekostnader med mera. Läs mer om Entreprenörshjälpen här.

Nu lanserar vi även webbutbildning för att ge dig tips om hur du kan optimera ditt företags digitala marknadsföring. Vi kommer att släppa fyra utbildningsfilmer under denna månad och samtliga kommer att finnas tillgängliga här.

Vi vill gärna att dialogen oss emellan fortsätter som vanligt. I rådande situation finns vi dagligen på telefon, mail och tar gärna digitala möten- vi ser framemot att höra från er!

Åtgärder för att stärka företagens likviditet

Entreprenörshjälpen – akut stöd till Eslövs näringsliv

För dig som äger restaurang eller annan livsmedelsverksamhet

 • Vi ger anstånd på avgifter och förlänger betalningstider för årsavgiften för serverings- och alkoholtillstånd, övriga tillstånds- och tillsynsärenden och erbjuder återbetalning om ett ärende dras tillbaka.

Tillsyn

Eslövs kommun brukar under våren skicka ut de årliga tillsyns- och kontrollavgifterna. Med anledning av det rådande läget har Eslövs kommun valt att vänta med att skicka ut den avgiften till hösten 2020. Detta i linje med kommunens åtgärder för att underlätta för företagarna  det svåra läget som nu råder.

Med anledning av covid-19 flyttar miljöavdelningen fram alla tillsynsbesök på äldreboende och andra lokaler för vård och omsorg där riskgrupper vistas. För tillsyn av övriga verksamheter gör miljöavdelningen en bedömning om tillsyn behövs och om det är lämpligt med ett tillsynsbesök utifrån den pressade situationen.

Beroende på hur detta krisläge utvecklar sig kan andra åtgärder komma att vidtas framöver.

 • Vi förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
 • Vi prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Vi för en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden. Vill företaget pausa eller avbryta?
 • Vi skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska.
 •  Vi skjuter på avgifter för miljötillsyn och livsmedelskontroll till hösten.

Information om leverantörsfakturor och begära anstånd för fakturor, avgifter och hyror

 • Vi ger anstånd/förlänger betalningstider på hyra i kommunens lokaler.
 • Vi är lyhörda för önskemål om förkortad betalningstid från leverantörer av varor och tjänster till kommunen.
 • Vi har en generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader.
 • MERAB kan under rådande omständigheter underlätta för företag, organisationer eller föreningar som önskar anstånd med sophämtningsavgift genom att godkänna en förfallotid på 90 dagar utan räntor eller extra avgifter. Kontakta MERAB om du önskar anstånd med avgiften.
 • VA SYD har beslutat att tillfälligt stoppa strypning av vatten och att inte skicka vidare kunders skulder till inkasso (för Avfallskunder). VA SYD skickar inte heller ut krav till kunder på förfallna fakturor.
  Kunder som kontaktar VA SYD med anledning av betalningsproblem erbjuds anstånd en månad. Om kunden fortsatt har problem efter en månad lämnas ytterligare anstånd en månad i taget, dock max 3 månader. Har kunden fortsatt betalningsproblem efter tredje anståndet kan kunden ansöka om amorteringsplan. Läs om VA SYD:s ytterligare åtgärder till följd av pandemin.

Övrigt

 •  Vi tillåter uteservering under hela året och den är avgiftsfri mellan 1 mars och 30 juni, en åtgärd som ska möjliggöra servering utomhus med mindre risk för smittspridning. (Observera att uteserveringar kräver polistillstånd)
 •  Vi ger föreningar och andra organisationer inom kultur och fritid rätt att avboka tider med kort varsel och de får då kostnadsfri avbokning.
 • Vi ger butiksverksamheter möjlighet att flytta ut bord på gatorna för att visa upp sig. (Observera att detta kräver polistillstånd)
 • Vi säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.

Vårt budskap till medborgarna: Stötta och främja det lokala näringslivet.

Dessa förändringar och insatser gäller tills vidare, med avsikten att vara ett stöd under perioden då coronaviruset covid-19 är en pandemi.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window