Vad gör Eslövs kommun?

Under den svåra tid som vi alla går igenom har Eslövs kommun beslutat om flera pandemiåtgärder för att inte förvärra det redan svåra läget för er som företagare. 

Vi vill gärna hjälpa dig och guida dig rätt. Vi finns här för att ta emot dig och lyssna på vilka utmaningar din verksamhet står inför. Vi tar också tacksamt emot information från dig om din verksamhet har resurser som på olika sätt kan vara till hjälp i den rådande situationen. Har du frågor eller information att ge nås vi på foretag@eslov.se.

Entreprenörshjälpen – akut stöd till Eslövs näringsliv

På Entreprenörshjälpen kan du få hjälp och rådgivning kring vad du som företagare kan göra för att hantera konsekvenser av pandemin, exempelvis hur det fungerar med korttidspermitteringar, minskade arbetsgivaravgifter, ersättning för sjuklönekostnader med mera. Vi hjälper dig med råd  och självklart kan du även få hjälp att göra själva ansökan. Läs mer om Entreprenörshjälpen här.

Kontakta Entreprenörshjälpen via vår e-tjänst

Åtgärder för att stärka företagens likviditet

För dig som äger restaurang eller annan livsmedelsverksamhet

För att undvika smittspridning av covid-19 gäller från och med den 1 juli 2020 nya regler för restauranger och caféer och andra verksamheter som serverar mat och dryck. Lagen är sedan den 3 november 2020 kompletterad med ytterligare föreskrifter. Sedan 11 november 2020 råder förbud för alkoholförsäljning från klockan 22.00. Läs mer här

 • Vi ger anstånd på avgifter och förlänger betalningstider för årsavgiften för serverings- och alkoholtillstånd, övriga tillstånds- och tillsynsärenden och erbjuder återbetalning om ett ärende dras tillbaka.

Tillsyn

Med anledning av covid-19 flyttar miljöavdelningen fram alla tillsynsbesök på äldreboende och andra lokaler för vård och omsorg där riskgrupper vistas. För tillsyn av övriga verksamheter gör miljöavdelningen en bedömning om tillsyn behövs och om det är lämpligt med ett tillsynsbesök utifrån den pressade situationen.

Beroende på hur detta krisläge utvecklar sig kan andra åtgärder komma att vidtas framöver.

 • Vi förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där det är möjligt.
 • Vi prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Vi för en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden. Om företaget framför att de vill pausa eller avbryta tillstånds- och tillsynsärenden gör en bedömning i varje enskilt fall.
 • Vi skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska.

Information om leverantörsfakturor och begära anstånd för fakturor, avgifter och hyror

 • Vi ger anstånd/förlänger betalningstider på hyra i kommunens lokaler.
 • Vi är lyhörda för önskemål om förkortad betalningstid från leverantörer av varor och tjänster till kommunen.
 • Vi har en generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader.
 • MERAB kan under rådande omständigheter underlätta för företag, organisationer eller föreningar som önskar anstånd med sophämtningsavgift genom att godkänna en förfallotid på 90 dagar utan räntor eller extra avgifter. Kontakta MERAB om du önskar anstånd med avgiften.
 • VA SYD har beslutat att tillfälligt stoppa strypning av vatten och att inte skicka vidare kunders skulder till inkasso (för Avfallskunder). VA SYD skickar inte heller ut krav till kunder på förfallna fakturor.
  Kunder som kontaktar VA SYD med anledning av betalningsproblem erbjuds anstånd en månad. Om kunden fortsatt har problem efter en månad lämnas ytterligare anstånd en månad i taget, dock max 3 månader. Har kunden fortsatt betalningsproblem efter tredje anståndet kan kunden ansöka om amorteringsplan. Läs om VA SYD:s ytterligare åtgärder till följd av pandemin.

Övrigt

 •  Vi tillåter uteservering avgiftsfritt hela 2020, en åtgärd som ska möjliggöra servering utomhus med mindre risk för smittspridning. (Observera att uteserveringar kräver polistillstånd)
 •  Vi ger föreningar och andra organisationer inom kultur och fritid rätt att avboka tider med kort varsel och de får då kostnadsfri avbokning.
 • Vi ger butiksverksamheter möjlighet att flytta ut bord på gatorna för att visa upp sig. (Observera att detta kräver polistillstånd)
 • Vi säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.

Vårt budskap till medborgarna: Stötta och främja det lokala näringslivet.

Dessa förändringar och insatser gäller tills vidare, med avsikten att vara ett stöd under perioden då coronaviruset covid-19 är en pandemi.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window