Företagslots och rådgivning

Företagslots är en kostnadsfri servicefunktion för dig som företagare som önskar en sammanhållen information om vilka lagar och regler som gäller för att kunna etablera sig i kommunen. Det ska vara snabbt och enkelt att hittarätt bland tillstånd och regler

Företagslotsfunktionen arbetar proaktivt, genom att lämna information och rådgivning som kan bidra till en mer rättssäker, effektivt och miljösmart etablering. Genom att berörda tjänstepersoner, med sina olika spetskompetenser, möter näringsidkare i ett tidigt skede, effektiviseras processen både för myndigheten och företagen

Företagslotsen hjälper dig som bland annat:

  • håller på att starta ett företag
  • ska ändra något i din företagsverksamhet, till exempel bygga ut eller utveckla ditt sortiment
  • har frågor om krav, tillstånd, anmälningar eller annat som rör ditt företag.

Samordnar och förenklar

Många företagsärenden berör mer än ett ämnesområde. Allt du behöver göra är att ta en inledande kontakt för att få rätt hjälp. Kontakta vår samordnare redan idag för att hjälpa dig med ditt ärende. Enklare än så blir det inte!

Inledande möte

Om ditt ärende berör flera ämnesområden kallar samordnaren till ett möte, där du som företagare får presentera ditt projekt. Till mötet kallas tjänstemän inom de ansvarsområden som är aktuella. Det innebär att du vid ett och samma tillfälle får möjlighet att träffa rätt personer som kan besvara dina frågor och hjälpa dig vidare i ditt ärende.

Vilka ingår i företagslotsen?

Företagslotsen är en organisationsbunden funktion där alla tjänstemän som handlägger tillståndsärenden är lotsare. Kommunen har ett samarbete mellan förvaltningar och övriga myndigheter/organisationer för att du som företagare ska få information som berör din verksamhet. Samordnaren har ett övergripande ansvar för att övervaka ärendets gång och sköta samordningen genom hela processen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window