Finansiera starten

När du startar ditt företag kan du behöva hjälp med extern finansiering innan du får inkomster från företaget.

De vanligaste formerna av finansiering är banklån, riskkapital och bidrag (offentlig finansiering).

Finansiera starten

För Almi är bärkraften i idéerna det viktigaste, viktigare än tillgångarna.  Almi möter upp när du har svårt att få tillgång till finansiering som täcker hela ditt  behov. Almi erbjuder riskvillig finansiering och arbetar mycket kring att våga ta chanser. Här erbjuds hjälpen i företagens alla faser.

Almis webbplats

Vinnovas mål är att prioritera hållbar tillväxt i Sverige via finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Beslut kring finansiering fattas i regel efter offentliga utlysningar inom Vinnovas program.

Vinnovas webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window