Smittskydd på serveringar under coronapandemin

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nygamla föreskrifter mot trängsel på serveringsställen som gäller från 23 december 2021. Bland annat gäller krav på att endast servera sittande besökare och minst en meters avstånd mellan olika sällskap.

Föreskrifterna har stöd i lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som har förlängts och gäller till 31 maj 2022. Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för tillsynen av lagen och föreskrifterna, vilket gör att miljöavdelningens uppdrag med tillsynsbesök på serveringsställen nu fortsätter.

Servera endast sittande gäster och förebygg trängsel

Serveringsställen göra tillfälliga smittskyddsåtgärder mot trängsel och smittspridning enligt de föreskrifter som Folkhälsomyndigheten har beslutat om. Kravet på åtgärder och restriktioner gäller all servering på till exempel restauranger, caféer, nattklubbar och snabbmatställen. Du som driver ett serveringsställe ska:

 • endast servera besökare som sitter ner vid ett bord, en bardisk eller liknande,
 • se till besökare sitter max 8 personer i varje sällskap,
 • endast anordna konserter eller andra evenemang inomhus med sittande servering,
 • se till att besökare som själva hämta mat från en disk eller buffé kan göra det utan trängsel och med minst en meters avstånd till andra sittande sällskap,
 • se till att sällskap av besökare kan hålla minst en meters avstånd i sidled, framåt och bakåt från andra sällskap,
 • informera besökare om hur smittspridning kan undvikas,
 • ge besökare möjlighet att tvätta händerna eller använda handsprit,
 • se till din personal får information om hygienåtgärder mot smittspridning,
 • följa upp dina smittskyddsåtgärder och hålla dig informerad om fler råd från Folkhälsomyndigheten.

Du kan även förebygga trängsel i din lokal genom att följa några av de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten föreslår. Du kan till exempel:

 • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället,
 • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,
 • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra,
 • använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

Frågor och svar i Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning.

Ytterligare smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Från 12 januari träder nya föreskrifter i kraft som innebär att serveringsställen ska stänga klockan 23.00 vilket betyder att serveringsstället behöver vara tömt på gäster kl 23.00. Sista alkoholservering kan ske klockan 22.30. Öppning kan ske igen klockan 05.00.

Det är möjligt att hålla öppet för att sälja mat och dryck att ta med efter klockan 23.00, vid sådan försäljning ska besökarna kunna hålla en meters avstånd till varandra.

Ändringarna rör både serveringsställen med och utan tillstånd att servera alkohol.

Ändringarna innebär även att storleken på sällskap får uppgå till högst 8 personer.

De allmänna råden till serveringsställen om att undvika trängsel och möjliggöra för individer att hålla avstånd kvarstår. Föreskrifterna kvarstår också om att det enbart är tillåtet med sittande besökare på serveringsställen inomhus. Avståndet mellan sällskap ska uppgå till minst en meter.

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som sker inomhus på ett serveringsställe är enbart sittande deltagare möjligt.

Dessutom finns ytterligare smittskyddsåtgärder som ska vidtas så som att erbjuda möjlighet till handtvätt, och informera om hur smittspridning kan undvikas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window