Boka besök från näringslivsavdelningen

Vill du som företagare få besök av näringslivsavdelning i Eslövs kommun?

Vid ett företagsbesök kan du diskutera kommunala frågor som rör ditt företag, till exempel.

  • Försäljningar och köp av mark eller lokaler.
  • Utveckling av ditt företag.
  • Etablering av företag i Eslöv.

Karta över planerade och genomförda företagsbesök

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window