Hållbar stadsutveckling 29/9 2023

Fredagen den 29 september avslutas näringslivsdagarna på Medborgarhuset i Eslöv med en dag med stadsutveckling i fokus.

I Eslöv pågår just nu den största stadsomvandlingen sedan järnvägens tillkomst 1858 – utvecklingen av östra Eslöv. Hur kommer Eslöv att se ut 2040? Hur kan vi bygga hållbart och klimatsmart och utvecklas ekonomiskt, socialt och ekologiskt för framtida generationer?

Programpunkter

Ta del av intressanta föreläsningar, panelsamtal och mingla med andra som vill vara med och bygga framtidens Eslöv under dagen. Frukost, lunch och eftermiddagsfika ingår.

Fullständigt program kommer inom kort, men nedan presenteras redan nu några programpunkter.

Så kan Berga trädgårdsstad komma att se ut

Ett av utvecklingsområdena i Östra Eslöv är Berga trädgårdsstad. Här ska ett nytt attraktivt bostadsområde växa fram med småskalig bebyggelse.

Tre arkitektteam – Fojab, White och Sydväst arkitektur och landskap – arbetar just nu med utformningen av området genom parallella uppdrag.

Hör teamen presentera de strukturplaner som kommer att ligga till grund för kommande detaljplaner och bebyggelse.

Tegelslottet får nytt liv med cirkulär ekonomi

Just nu pågår en av Sveriges mest spännande ombyggnationer i Eslöv! Den gamla spritfabriken förvandlas till centrala och moderna hyreslägenheter i industriell design.

Ett projekt med stort fokus på återbruk och hållbarhet. Eslövs Bostads AB, Link Arkitektur och NCC, presenterar Eslövs nya landmärke.

Cleancon

Hur kan vi som kommun kan påverka och ställa krav på utsläppsfria bygg och anläggningsplatser?

Eslövs kommun deltar i det EU-finansierade projektet Cleancon II vars mål är att kunna ställa bättre krav på entreprenörer och på ett bättre sätt styra mot utsläppsfria bygg och anläggningsplatser.

Inom stadsutvecklingsprojektet östra Eslöv tror vi att det finns goda möjligheter att genom både upphandlingar och markanvisningar styra mot lägre utsläpp.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window