Hälsoseminarium

Tack till alla som deltog i Dr P Håkanssons stiftelses digitalt populärvetenskapligt seminarium 2020, ett hundraårsjubileum som blev lite annorlunda än vad vi tänkt oss.

I samband med Eslövs näringslivsdagar delar Dr P Håkanssons stiftelse årligen ut forskningsstipendier. År 2020 firade stiftelsen 100 år och tanken var att fira lite extra. Det annars så välbesökta populärvetenskapliga seminariet Det är din hälsa det handlar om! livesändes från Medborgarhuset utan publik.

Även om det inte blev lika glammigt, är vår förhoppning att seminariet istället ska kunna nå ut till fler. Det går alldeles utmärkt att titta på i efterhand.

Ta del av hälsoseminariet i efterhand

Program

Konferencier är Jesper Aspegren, som leder ett rundabordssamtal med årets stipendiater.

Moderator Jesper Aspegren gästas av vår jubileumskandidat Daniel Lindkvist, samt Cecilia Bergh och Magnus Hillman i spännande diskussioner kring vår kost.

Lennart Lundquist presenterar jubileumsboken, som tagits fram av Stiftelsen, då det är 100 år sedan man startade att dela ut forskningsstipendier.

Hans-Bertil Hansson, smittskyddsläkare från Eslöv, berättar om pandemier idag och för 100 år sedan.

Hälsoseminariet är öppet för alla, men de 400 först anmälda kommer att få en bok om Dr P Håkansson.

Hälsoseminariet är öppet för alla, men de 400 först anmälda kommer att få den nyutkomna boken om Dr P Håkansson som Stiftelsen tagit fram.

Hälsoseminariet är öppet för alla, men de 400 först anmälda kommer att få den nyutkomna boken om Dr P Håkansson som Stiftelsen tagit fram.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window