Tematräffar

Vid ett par tillfällen varje år arrangerar vi tema- eller branschspecifika träffar som fördjupar sig i något ämne eller företeelse.

Syftet med tematräffarna är att bidra med ny kunskap och omvärldsspaning som hjälper till att stärka det lokala näringslivet.

Exempel på teman som träffarna har behandlat är:

  • Framtidens Industri
  • Rusta dig för GDPR
  • Digitaliseringens möjligheter och utmaningar
  • Nya handelsplatser och konsumentbeteenden

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window