Skolor och förskolor

Eslöv växer och efterfrågan på förskolor och skolor ökar i takt med att barnfamiljer flyttar in och nya kullar av Eslövsbarn når förskole- och skolålder.

Goda utbildningsmöjligheter är ett måste i en växande kommun. Nya skolor och förskolor behöver byggas, och äldre behöver byggas om, rustas upp eller byggas till. Ungefär 20 olika projekt har antingen startat eller planeras. Hälften av projekten finns i centralorten och hälften i kommunens övriga orter.

Här hittar du nybyggen som rör olika typer av skolor, samt sport- och fritidsanläggningar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window