Bostäder

Ju fler vi blir, desto fler bostäder behöver vi. Här hittar du nybyggen som rör boenden av olika slag. Flerbostadshus innebär hyres- och bostadsrätter. Småhus syftar på villor, radhus, parhus och lediga tomter. Här finns också olika omsorgsboenden, som LSS-boenden och äldreboenden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window