Varför Eslöv?

Det korta svaret är: därför! Men kanske är det läge att utveckla lite. Eslövs ligger mitt i den Skånska myllan, eller i centrum av Greater Copenhagen om man så vill – en expansiv region gödslad med innovation, kunskap och framåtanda.

Med fyra miljoner invånare, 250 000 företag i regionen, närhet till världsledande forskning genom ESS och MAX IV och 17 universitet befinner sig Eslöv i en expansiv region – präglad av innovation, kunskap och framtidstro.

Eslövs kommun är en modern småstad med hjärtat i de gröna näringarna, hela vägen från bondens bördiga jordar till livsmedelsföretagens kvalitativa produkter som du hittar i varje hushåll i Sverige. Eslöv har en lång och stolt tradition av entreprenörskap. Med öppenhet mot omvärlden har människor från hela världen gjort Eslöv till sitt hem och plats för att förverkliga sina drömmar. Samma öppenhet har möjliggjort för såväl små som stora företag att starta från inget till att idag vara världsledande.

Det goda livet lever du i Eslöv

Livet i Eslövs kommun ger en trygg, enkel och innehållsrik vardag. Här finns attraktiva boendemiljöer för livets olika stadier, i såväl livlig centrummiljö som i natursköna landskap. Tillgången till bra och trygg skola, vård och omsorg förenklar vardagslivet och ger tid över till familj, fritid och vänner. Den rika variationen av fritids- och föreningsaktiviteter erbjuder något för alla intressen och åldrar. Det är enkelt att hitta gemenskap och meningsfull sysselsättning bland kommunens 200 aktiva föreningar.

Med Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg i kommunens utkanter är det nära till storstadens puls och över 250 000 arbetsplatser inom en timmes resväg.  Bra infrastruktur och god tillgång till kollektivtrafik gör det smidigt att resa till och från arbete, hem och nöje.

Allt detta kan sammanfattas i en mening – Eslöv erbjuder riktig livskvalitet!

Företagsklimatet når nya höjder

I Eslövs kommun ska det vara enkelt, attraktivt och självklart att starta, driva och utveckla företag.  Ett levande näringsliv är en förutsättning för en attraktiv kommun och ett gott företagsklimat är en prioriterad fråga för Eslöv. Som företagare ska den vardagliga kontakten med kommunen vara smidig, serviceinriktad och rättssäker. SKRIV PÅ

De senaste åren har Eslövs kommun uppnått ett antal viktiga resultat. 2017 hade centrum i Eslöv den sjätte högsta omsättningsutvecklingen bland landets stadskärnor. 2018 tog Eslövs kommun bronsplats i SYNAS tillväxtranking i Skåne. 2019 klättrade kommunen till nya höjder i arbetet med företagsklimat då Eslöv placerade sig bland topp 50 i Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) årliga näringslivsranking.

Känn dig välkommen hem, till Skånes bästa kommun att bo och verka i!

Nära till varandra

I Eslöv är det alltid nära – nära till de som bestämmer, nära till andra företagare och nära till det stöd och den hjälp som företagare kan behöva. Den lilla orten innebär också en geografisk närhet vilket ger fördelar. Kommunens näringslivschef Lars Persson och näringslivsstrateg Kosovar Gashi kommer gärna ut och gör besök på företag, de har än så länge gjort ett hundratal sådana besök.

Företagslotsen är vägen in till kommunens olika tjänstemän med olika ansvarsområden, exempelvis bygglov, brandtillsyn och alkoholtillstånd, i syfte att samordna och förenkla för företagare. På så sätt effektiviseras processen och blir mer rättssäker, samtidigt som kommunen får en relation till företagaren och kan ge god service.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window