Eslöv utvecklas

Ett levande näringsliv är en förutsättning för en attraktiv kommun och ett gott företagsklimat är en prioriterad fråga för Eslöv. Målsättningen är att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i till år 2025.

Eslövs växer och tack vare ett målmedvetet bostadsbyggande finns det en bred arbetsmarknad med stor potential samlad inom kommunens gränser. Att Eslövs dessutom ligger mindre än en timmes tågresa från Köpenhamn, och ännu närmare Lund och Malmö, gör att möjligheterna är enorma.

700 nya bostäder

För att möta efterfrågan byggs det i Eslöv, och under de kommande åren ska 700 nya bostäder stå klara. Det innebär ökade krav på både infrastruktur och service. För att möta behoven satsar kommunen stort bland annat på att bygga nya förskolor och skolor. Bostäder planeras såväl i centralorten som i byarna.

Till hösten står en helt ny och toppmodern gymnasieskola – Carl Engström-skolan – klar, där även vuxenutbildningen och yrkeshögskolan ska ha sitt hem.

I närheten av den nya skolan planeras för en helt ny stadsdel – Gåsen. Där blir det bland annat tomma tomter för den som vill bygga sitt drömhem, och trygghetsboende för invånare över 70 år. Även Föreningstorget ska gå igenom en stor förvandling och bli en centrumnära stadsdel med bostäder och handel.

Centrum utvecklas och byggs om

2017 hade centrum i Eslöv den sjätte högsta omsättningsutvecklingen bland landets stadskärnor – detta trots att Stora torg står på tur att byggas om.

En ny handelsstad växer fram

I utkanten av Eslöv har Flygstaden öppnat med både affärer och restauranger. Detta område fortsätter att växa och skapar nya arbetstillfällen i kommunen samtidigt som all forskning pekar på att även centrumhandeln ökar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window