Samlad information för företagare om covid-19

Här hittar du som företagare i Eslöv samlad information om covid-19, allmänna råd och åtgärder och de möjligheter till stöd som erbjuds.

Vi vill gärna hjälpa dig och guida dig rätt. Vi finns här för att ta emot dig och lyssna på vilka utmaningar din verksamhet står inför. Vi tar också tacksamt emot information från dig om din verksamhet har resurser som på olika sätt kan vara till hjälp i den rådande situationen. Har du frågor eller information att ge nås vi på foretag@eslov.se.

Sidan uppdateras kontinuerligt, men hittar du motstridig information ber vi dig att alltid följa råd och riktlinjer från respektive myndighets webbplats.

8 januari: Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster

Med stöd av den nya Covid-19-lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

För butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus innebär de nya reglerna att det nu bli obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Maxantalet ska dokumenteras, och får inte överskridas och för besökare så ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är. Det ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion.

Läs mer om den nya förordningen på regeringen.se.

8 januari: Riksdagen antog covid-19-lag

Den tillfälliga lagen träder i kraft den 10 januari 2020 och upphör att gälla vid utgången av september 2021. Lagen innebär att, om det är nödvändigt för att förhindra smittspridning, särskilda begränsningar kan införas avseende följande verksamheter och platser:

Läs mer om lagen på regeringen.se.

5 januari: FHM rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken

Från och med 7 januari rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du använder munskydd när du reser med kollektivtrafiken under rusningstid.

Rusningstid är vardagar kl. 7–9 samt 16–18. Det allmänna rådet omfattar personer födda 2004 och tidigare, det vill säga personer från gymnasieålder och äldre.

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

18 december: Nya restriktioner

Fredagen den 18 december presenterades nya restriktioner som gäller från den 24 december till 24 januari. Du har ett ansvar att följa restriktionerna och begränsa smittan, men följande berör eventuellt dig i din roll som företagare eller anställd.

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl. 20.00
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etcetera begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. De nya riktlinjerna träder i kraft den 7 januari.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller omedelbart och till och med den 24 januari.

Läs mer om de nya restriktionerna på regeringen.se.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare – sök senast 31 januari 2021

Du som driver enskild näringsverksamhet och som drabbats av minskad omsättning på grund av coronaviruset kan söka omsättningsstöd.

Checklista: Så här ansöker du om omsättningsstöd 

 • Stödet kan sökas av enskild näringsverksamhet och som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående coronapandemin.
 • Kravet för att söka är bland annat att du som näringsidkare har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år och att du inte har varit berättigad till arbetslöshetsersättning.
 • Ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets webbplats. För att logga in i e-tjänsten krävs e-legitimation, till exempel BankID. Stödet handläggs av länsstyrelserna.
 • I ansökan behöver du bifoga utdrag ur bokföringen för räkenskapsåren 2019 och 2020. Det kan till exempel vara företagets resultatrapport.
 • Ansökan om stöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.
 • Stödet är uppdelat i tre stödperioder: mars–april 2020, maj 2020 och juni–juli 2020.
 • Det går att få upp till 75 procent i ersättning av omsättningstappet (upp till 120 000 kronor). Stödet betalas ut i anslutning till Länsstyrelsens beslut.

Mer information om omställningsstödet:
Information om stödet på Länsstyrelsen Skåne webbplats
Boverkets e-tjänst för ansökan av stödet
Information om stödet och på Regeringen.se
Samlad information för dig som företagare på verksamt.se

23 november: Publiktak i Skåne på åtta personer även för sittande deltagare

Länsstyrelsen Skåne beslutar att sänka publiktaket till åtta personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande deltagare, förutom för begravningar där regeringen beslutat om ett undantag på 20 deltagare.

Läs mer på Länsstyrelsen Skånes webbsida

17 november: De skärpta allmänna råden förlängs för Skåne

De skärpta allmänna råden för Skåne förlängs till och med den 13 december. Beslutet har idag fattats av Folkhälsomyndighetens generaldirektör i samråd med Region Skånes smittskyddsläkare. Alla som vistas i Skåne län uppmanas i korthet att:

 • Undvika fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med
 • Avstå från att arrangera eller delta i fester eller liknande socialt umgänge
 • Avstå från hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad
 • Undvika att resa med kollektivtrafik
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras
 • Avstå från exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar
 • Och naturligtvis: Tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida

16 november: Ytterligare åtgärder för att hejda smittspridningen

Åtgärderna som presenterades den 16 november innebär att det ska bli förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare samt att det tidigare undantaget för sådana sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort. Förslaget förväntas träda i kraft 24 november. Läs mer om åtgärderna på regeringen.se.

11 november: Alkoholförsäljning förbjuds från 22.00

Regeringen har föreslagit att servering som avses i alkohollagen av spritdrycker, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat förbjuds mellan klockan 22.00 och 11.00. Förbudet gäller inte på särskilda boenden (till exempel äldreboenden) eller rumsservering på hotell eller minibarer på hotellrum. Förordningen föreslås träda i kraft den 20 november 2020 och gälla till utgången av februari 2021. Läs mer om förslaget på regeringen.se.

9 november: Ytterligare krisåtgärder för företag

Den 9 november meddelade regeringen att flera åtgärder som vidtagits för att stötta svenska jobb och företag genom krisen kommer att förlängas. Det handlar bland annat om korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar, omställningsstöd och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Läs mer om åtgärderna på regeringen.se.

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Skåne

Tisdagen den 27 oktober tog Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare i Region Skåne beslutet att kraftigt skärpa råden för Skåne. De allmänna restriktionerna kan du läsa på Region Skånes hemsida.

För dig som företagare är det extra viktigt att tänka på:

 • Undvik resor med kollektivtrafiken.
 • Om du har möjlighet, arbeta hemma.
 • Undvik tjänsteresor, konferenser och fysiska möten.
 • Om du har en öppen verksamhet, exempelvis en butik, ska du vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, samt anpassa öppettider och gärna erbjuda dina kunder digitala alternativ.

Publikgränsen på 50 personer kvarstår efter beslut av Länsstyrelsen Skåne. Det gäller för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Läs mer om vad som anses vara en allmän sammankomst på krisinformation.se.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window