Entreprenörshjälpen – akut stöd till Eslövs näringsliv – fortsätter

Eslövs kommun erbjuder i samarbete med Nyföretagarcentrum och med stöd av Sparbanksstiftelsen Blixtstödet fortsatt stöd för företagare i kommunen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Entreprenörshjälpen startade i april sedan effekterna av coronapandemin slagit i full kraft mot företagen.  Satsningen på Entreprenörshjälpen har varit lyckad, berättar Lars Persson, näringslivschef.

Vi såg att vi behövde agera snabbt och erbjuda hjälp med såväl rådgivning inom arbetsrätt och förmedling av jobb. Eslövs kommun har gett bidrag till verksamheten i mars och april och från maj månad och över sommaren kan Entreprenörshjälpen fortsätta sin verksamhet med hjälp av det så kallade Blixtstödet, som Sparbanksstiftelsen erbjuder.

Rådgivning inom arbetsrätt

På Entreprenörshjälpen får du hjälp och rådgivning kring vad du som företagare kan göra för att hantera konsekvenser av pandemin, exempelvis hur det fungerar med korttidspermitteringar, minskade arbetsgivaravgifter, ersättning för sjuklönekostnader med mera.

Du kan också få hjälp med att revidera din budget, justera den befintliga affärsplanen och inte minst få en samtalspartner till företaget i dessa svåra tider.

Cecilia Wennersten, näringslivsstrateg Eslövs kommun, Sune Lundberg, rådgivare Nyföretagarcentrum och Lars Persson, näringslivschef Eslövs kommun.

Cecilia Wennersten, näringslivsstrateg Eslövs kommun, Sune Lundberg, rådgivare Nyföretagarcentrum och Lars Persson, näringslivschef Eslövs kommun.

Förmedling av jobb

Vissa av kommunens företag har tvingas permittera personal, andra har större behov av arbetskraft än normalt. Kommunen och Nyföretagarcentrum erbjuder hjälp att omfördela personal.

Ring 070-257 82 29 vardagar kl. 9–17 eller mejla till eslov@nyforetagarcentrum.se för att boka in ett möte på Medborgarhuset eller på din arbetsplats. Det finns också möjlighet att boka ett digitalt möte.

Kommunens och Nyföretagarcentrums medarbetare är flexibla och kan möta dig utefter dina behov och på tider som passar dig.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window