28 okt 07:30

Näringslivsfrukost 28 oktober

Våra näringslivsfrukostar är en viktig mötesplats för näringslivet i Eslövs kommun. Sex gånger per år träffas företagare, tjänstemän, ledande politiker och andra näringslivsintresserade aktörer.
Frukostarna arrangeras på olika platser i kommunen och finns till för att lyssna till aktuella föredrag och mingla. Program och plats för träffen meddelas tre veckor före planerad träff, men tidpunkten är alltid den samma – 7.30–9.00.

Näringslivsfrukostarna vänder sig i första hand till företagare i Eslövs kommun.

  • Tidpunkt
  • 28 oktober 2020, 07:30 - 09:00
  • 28 oktober 2020, 07:30 - 09:00

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window