Eslövs kommuns åtgärder för att stärka företagen

Vi på Näringslivsenheten vill gärna hjälpa dig och guida dig rätt. Vi finns här för att ta emot dig och lyssna på vilka utmaningar din verksamhet står inför. Vi tar också tacksamt emot information från dig om din verksamhet har resurser som på olika sätt kan vara till hjälp i den rådande situationen. Har du frågor eller information att ge nås vi här: naringsliv@eslov.se.

Vårt budskap till medborgarna: Stötta och främja det lokala näringslivet.

Entreprenörshjälpen – akut stöd till Eslövs näringsliv

Eslövs kommun och Nyföretagarcentrum erbjuder stöd för alla företagare i kommunen.
Du får hjälp och rådgivning kring vad du som företagare kan göra för att hantera konsekvenser av pandemin, exempelvis hur det fungerar med korttidspermitteringar, minskade arbetsgivaravgifter, ersättning för sjuklönekostnader med mera.

Du kan också få hjälp med att revidera din budget, justera den befintliga affärsplanen och inte minst få en samtalspartner till företaget i dessa svåra tider.

Ring 070-257 82 29 vardagar kl. 9–17 eller mejla till eslov@nyforetagarcentrum.se för att boka in ett möte på Nyföretagarcentrum eller på din arbetsplats. Det finns också möjlighet att boka ett digitalt möte.

Kommunens och Nyföretagarcentrums medarbetare är flexibla och kan möta dig utefter dina behov och på tider som passar dig. Entreprenörshjälpen är kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess.

Eslövs kommuns åtgärder för att stärka företagens likviditet

Under den svåra tid som vi alla går igenom och som drabbar många företagare mycket hårt, har Eslövs kommun beslutat om flera pandemiåtgärder för att inte förvärra det redan svåra läget för våra företagare.

Eslövs kommun har beslutat om nedanstående åtgärder. Listan kan komma att förändras, beroende på hur läget för coronaviruset covid-19 utvecklas. Dessa förändringar och insatser gäller tills vidare, med avsikten att vara ett stöd under perioden då coronaviruset covid-19 är en pandemi.

Vi ger anstånd på avgifter och förlänger betalningstider för årsavgiften för serverings- och alkoholtillstånd, övriga tillstånds- och tillsynsärenden och erbjuder återbetalning om ett ärende dras tillbaka.

 • Vi förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
 • Vi prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Vi för en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden. Vill företaget pausa eller avbryta?
 • Vi skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska.
 •  Vi skjuter på avgifter för miljötillsyn och livsmedelskontroll till hösten.
 • Vi ger anstånd/förlänger betalningstider på hyra i kommunens lokaler.
 • Vi är lyhörda för önskemål om förkortad betalningstid från leverantörer av varor och tjänster till kommunen.
 • Vi har en generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader.
 • MERAB kan under rådande omständigheter underlätta för företag, organisationer eller föreningar som önskar anstånd med sophämtningsavgift genom att godkänna en förfallotid på 90 dagar utan räntor eller extra avgifter.
 •  Vi tillåter uteservering under hela året och den är avgiftsfri mellan 1 mars och 30 juni, en åtgärd som ska möjliggöra servering utomhus med mindre risk för smittspridning. (Observera att uteserveringar kräver polistillstånd)
 •  Vi ger föreningar och andra organisationer inom kultur och fritid rätt att avboka tider med kort varsel och de får då kostnadsfri avbokning.
 • Vi ger butiksverksamheter möjlighet att flytta ut bord på gatorna för att visa upp sig. (Observera att detta kräver polistillstånd)
 • Vi säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window