Entreprenörshjälpen

Hur ska du praktiskt göra för att till exempel få anstånd med att betala skatt? Hur fungerar korttidspermitteringar? Kan du få minskade arbetsgivaravgifter, ersättning för sjuklönekostnader, eller behöver du varsla personal? 

På Entreprenörshjälpen får du hjälp och rådgivning kring vad du som företagare kan göra för att hantera konsekvenser av pandemin. Du kan också få hjälp med att revidera din budget, justera den befintliga affärsplanen och inte minst få en samtalspartner till företaget i dessa svåra tider.

Entreprenörshjälpen är kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess.

Det ska vara enkelt att hitta rätt hjälp

Entreprenörshjälpen startade i april sedan effekterna av coronapandemin slagit i full kraft mot företagen.  Under våren, sommaren och hösten har Eslövs kommun i samarbete med Nyföretagarcentrum och med stöd av Sparbanksstiftelsen Blixtstödet fortsatt att ge stöd för företagare i kommunen. Eslövs kommun beviljar nu ytterligare stöd så att Entreprenörshjälpen kan fortsätta, berättar Lars Persson, näringslivschef.

Vi försöker underlätta för näringsidkarna genom att erbjuda en väg in. Entreprenörshjälpen har genom Nyföretagarcentrum i uppdrag att informera, ge stöd och lotsa vidare till rätt aktör, beroende på vad du som företagare behöver hjälp med.

Skype, teams, telefon eller coronasäkrat möte

På Entreprenörshjälpen kan du få hjälp och rådgivning kring vad du som företagare kan göra för att hantera konsekvenser av pandemin, exempelvis hur det fungerar med korttidspermitteringar, minskade arbetsgivaravgifter, ersättning för sjuklönekostnader med mera. Vi hjälper dig med råd och självklart kan du även få hjälp att göra själva ansökan.

Ring 070-257 82 29 vardagar kl. 9–17 eller mejla till eslov@nyforetagarcentrum.se för att boka in ett möte via skype, teams, telefon eller varför inte ett möte på Medborgarhuset eller på din arbetsplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window