Energi och klimat

Coacher för energi och klimat är en nationell satsning som kombinerar coachning och erfarenhetsutbyte för att ge företag goda möjligheter till att energieffektivisera. I Eslöv började programmet i april 2018 och pågår 2019 ut. Programmet är särskilt riktat till små och medelstora företag. Genom att delta i coachningsprogrammet får företagare hjälp med att sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan.

Programmet passar företag som på ett enkelt sätt vill komma igång med energieffektiviserande åtgärder, vill höja sin kunskap inom energi, vill ha kostnadsfri coachning och rådgivning. Det enda som krävs är företagets egen tid och engagemang, samt att företaget vill dra nytta av ett nätverk med andra företag.

Energicoachen kan hjälpa företag som har ont om tid, har brist på information, behöver en knuff i rätt riktning och vill lära sig mer om energieffektivisering.

Hur går det till i praktiken?

När företagen går med i coachningsprogrammet får de först ett platsbesök av en coachen och en genomgång av företagets energianvändning. Därefter tas förslag fram på åtgärder med god potential till energieffektivisering. Företagaren får även individuell coachning i att genomföra konkreta effektiviseringsåtgärder.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window